Käyttöliittymän kuvaus

Palveluversio

Menetelmä GETVERSION tuo esiin säikeen, joka sisältää TARIC –jakelupalvelun nykyisen sovellus-version.

Tiedot viimeisimmästä kaikkien tietojen viennistä

Menetelmä GETLASTFULLEXPORT tuo esiin viimeisimmän kaikkien tietojen jakelun tiedot. Tulos on NULL, jos kaikkien tietojen vientiä ei ole luotu.

Tulos

Päivitys-kohde

Nimi

Tyyppi

Muoto

Kuvaus

VersionNumber

string

Nelinumeroinen vuosiluku ja päivityksen numero vuosiluvun yhteydessä pisteellä erotettuna

Version tunniste

PackagesCount

Int

 

ZIP-tiedoston sisältämien pakettien määrä

ExportDate

datetime

 

Laatimispäivämäärä

Tiedot seuraavista päivityksistä

Menetelmä GetUpdateList tuo esiin päivitystietojen koosteen kaikista tietyn päivitysversion jälkeen luoduista päivityksistä, kaikkien tietojen päivityksiä lukuun ottamatta. Jos uusia päivityksiä ei ole tehty, kooste palautuu tyhjänä.

Syöttöparametrit

Nimi

Tyyppi

Muoto

Kuvaus

VersionNumber

string

Nelinumeroinen vuosiluku ja päivityksen numero vuosiluvun yhteydessä pisteellä erotettuna

Version tunniste

 

Tulos

Päivitys-kohteiden luettelo

Nimi

Tyyppi

Muoto

Kuvaus

VersionNumber

string

Nelinumeroinen vuosiluku ja päivityksen numero vuosiluvun yhteydessä pisteellä erotettuna

Version tunniste

PackagesCount

Int

 

ZIP-tiedoston sisältämien pakettien määrä

ExportDate

datetime

 

Laatimispäivämäärä

 

Luettelo mahdollisista virheistä

Virhe

Väärä vientiversion muoto

 

Tietojen hakeminen

Tiedot tallennetaan ZIP-tiedostoiksi pakattuina XML-tiedostoina. Nämä tiedostot, pääasiassa kaikkien tietojen viennit, voivat olla kooltaan useita megatavuja, joten palveluun on asetettu tietty raja ja nämä ZIP-tiedostot jaetaan pienempiin osiin, paketteihin. Pakettien määrä esitetään Päivitys-kohteessa. Menetelmä GetData tuo esiin tavukentän, jossa on tiedot pyydetystä päivitysversiosta ja pakettien määrästä. Tiedot sisältävän kokonaisen ZIP-tiedoston luomiseksi kaikki tieto-osat on ladattava ja koottava yhteen.

Syöttöparametrit

Nimi

Tyyppi

Muoto

Kuvaus

VersionNumber

string

Nelinumeroinen vuosiluku ja päivityksen numero vuosiluvun yhteydessä pisteellä erotettuna

Version tunniste

PackageNumber

int

Määrä > 0

Haettavien pakettien määrä

Tulos

Tietoja sisältävä Byte array

Luettelo mahdollisista virheistä

Virhe

Väärä vientiversion muoto