Lupahakemus

Jos sinulla ei ole Tullin lupakeskuksen myöntämää kirjallista lupaa, vaan haet vaadittua lupaa tulli-ilmoituksella, täytä vaaditut tiedot ”Lupahakemus”-näytöllä. Kentät tulevat näkyviin valitsemasi tullimenettelyn perusteella.

Tulli-ilmoituksella voit hakea lupaa esimerkiksi seuraaviin erityismenettelyihin:

  • 44 – tietty käyttötarkoitus 
  • 48 – korvaavien tuotteiden samanaikainen luovutus kulutukseen ja vapaaseen liikkeeseen ulkoisessa jalostusmenettelyssä ennen väliaikaisesti vietävien viallisten tavaroiden vientiä.

”Lupahakemus erityismenettelylle”-näytön huomautusteksti ”Valitsemasi tullimenettelyn käyttäminen edellyttä lupaa. Jos sinullaei ole Tullin etukäteen myöntämää lupaa, hae sitä tulli-ilmoituksella. Kaikki luvan edellyttämät tiedot annetaan tulli-ilmoituksessa ”Lupahakemus” näytöllä. Tulli käsittelee lupahakemuksen samanaikaisesti tulli-ilmoituksen kanssa”.

Jos sinulla on etukäteen haettu kirjallinen lupa Tullin lupakeskukselta, ilmoita luvan tiedot ”Toimijat”-näytöllä ”Luvat”-kohdassa.

Menettelyn päättävät tullitoimipaikat

Ilmoita tullitoimipaikka, jossa tullimenettely aiotaan päättää. Voit ilmoittaa useita päättäviä tullitoimipaikkoja.

Voit etsiä tullimenettelyn päättävän tullitoimipaikan koodi alasvetovalikosta syöttämällä kenttään tullitoimipaikan nimen tai koodin alun tai käyttämällä hakutoimintoa, joka avaa valintalistan.

Voit lisätä toisen menettelyn päättävän tullitoimipaikan ”+ Lisää tullitoimipaikka” -painikkeesta. Voit poistaa valitsemasi tullitoimipaikan ”Poista valitut” -painikkeesta.

Tuotto (arvo ja yksikkö)

Ilmoita arvioitu tuotto esimerkiksi prosentteina tai kiloina. Ilmoita esimerkiksi tullimenettelyyn asetetuista tavaroista saatavien jalostettujen tuotteiden määrä. 
Esimerkiksi jos tuot kuljetusvälineeseen asennettavan osan, tuotto on 100 %.

Tiedot suunnitellusta toiminnasta

Kerro, mitä toimintaa varten tavara asetetaan menettelyyn. Esimerkiksi tietyn käyttötarkoituksen tullimenettelyssä tavaroita voi tuoda kokoonpanoa varten.

Tiedot tavaroista ja niiden tunnistamisesta

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut tiedot tavaroista ja niiden tunnistamisesta. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Jalostetut tuotteet

Ilmoita valmistuksessa syntyvien tuotteiden tiedot. Ilmoita tavaroiden tullinimike kymmenen numeron tarkkuudella. Voit tarkistaa tullinimikkeen Fintaric-tullinimikepalvelusta. 
Ilmoita tavaroiden tavanomainen kauppanimitys, jolla tavarat voidaan tunnistaa.

Tavaroiden tunnistetiedot

Valitse alasvetovalikosta tavaran tunnistamiseen käytettävä menetelmä. Ilmoita aina tunnistamismenetelmäksi "7 – Muut tunnistustavat (annettava selitys käytetystä tunnistustavasta)". Ilmoita sen tunnisteeksi ”kirjanpito” ja kirjanpidon säilytyspaikan osoite. Voit ilmoittaa toiseksi tunnistamismenetelmäksi esimerkiksi kuljetusvälineestä koodin "1 − Sarja- tai valmistusnumero" ja sen tunnisteeksi kuljetusvälineen sarja- tai valmistusnumeron.

Lisätietoa tavaroiden tunnistetietoihin

Tässä voit ilmoittaa muita tarvittavia tietoja tavaroiden tunnistamisesta. Voit esimerkiksi ilmoittaa sellaisen tiedon, jota et saanut mahtumaan omaan tietokenttäänsä.

Lisätietoa menettelystä

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut lisätiedot tullimenettelystä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Käyttö- tai jalostuspaikka tai -paikat

Ilmoita kaikkien tiedossa olevien jalostus- tai käyttöpaikkojen osoitetiedot. Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä voit ilmoittaa esimerkiksi kokoonpanopaikan. Jos kaikki tiedot eivät mahdu kenttään, ilmoita ne kohdassa "Lisätietoa erityismenettelyistä".

Ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka

Ensimmäinen käyttö- tai jalostuspaikka pitää ilmoittaa vain, jos olet valinnut tullimenettelyn ”44 – Tietty käyttötarkoitus” ja jos 

  • luvanhakija on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle ja haluaa nyt asettaa tavaraa näihin menettelyihin ja
  • jalostus tapahtuu useammassa eri jäsenmaassa. 

Lisätietoa erityismenettelystä

Voit kertoa lisätietoja ilmoituksesta, esimerkiksi perustelut ehdotetulle määräajalle.

Määräajat

Ilmoita toiminnolle riittävä määräaika. Huomioi, että eri tullimenettelyille on erilaisia enimmäismääräaikoja. Tarkista erityismenettelyiden enimmäismääräajat Tullin verkkosivuilta. Tullimenettelyssä 48xx palvelu täyttää automaattisesti määräajaksi kaksi kuukautta.