Kuljetusasiakirjat (Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus)

”Kuljetusasiakirjat”-näytöllä voit lisätä alatason (house) kuljetusasiakirjan tietoja. 
Ensimmäinen kuljetusasiakirja muodostuu automaattisesti, kun olet painanut ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ”Seuraava”-painiketta. Voit lisätä tietoja painamalla ensimmäistä riviä.

Voit lisätä toisen kuljetusasiakirjan painikkeesta ”+ Lisää kuljetusasiakirja”. Jos olet lisännyt vahingossa ylimääräisen kuljetusasiakirjan, voit poistaa sen valitsemalla rivin ja painamalla ”Poista valitut”. 

Voit siirtyä kuljetusasiakirjoille painamalla kuljetusasiakirjan riviä.