Transportdokument (Deklarationer för tillfällig lagring)

På sidan ”Transportdokument” kan du ange uppgifter om transportdokument på undernivå (house). 

Det första transportdokumentet skapas automatiskt när du på sidan ”Deklarationsparti” klickat på knappen ”Nästa”. Du kan lägga till uppgifter genom att klicka på första raden.

Du kan lägga till ett annat dokument med knappen ”+ Lägg till transportdokument”. Om du av misstag har lagt till ett extra transportdokument, får du bort det genom att välja raden och klicka på knappen ”Ta bort valda”.

Du kan gå till transportdokument genom att klicka på transportdokumentets rad.