Transportdokument - Deklarationsparti (Deklarationer för tillfällig lagring)

Ange här transportdokumentets grunduppgifter och transportuppgifter.

 

Grunduppgifter

Ange här de krävda grunduppgifterna om transportdokumentets deklarationsparti. Läs närmare anvisningar nedan.

Total bruttovikt

Ange här den sammanlagda vikten av alla varor i transportdokumentet. Vikten kan inte anges senare i uppgifterna om transportdokumentets varuposter.

Bruttovikten anges i kilo och är varans vikt inklusive emballage, men exklusive transportutrustning och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över ett kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

Referensnummer (UCR)

Om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan ska du ange numret. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Lastningsland

Ange landet där varorna lastades på det transportmedel med vilket de anländer eller anlände. Ange uppgiften antingen som en uppgift om deklarationsparti eller som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå. I deklarationen för tillfällig lagring anges inte det ursprungliga landet där containern lastades. 

Lastningsplats

Ange namn på den hamn, flygplats, fraktterminal eller annan plats där varorna har lastats på det transportmedel med vilket de anländer eller anlände. Ange uppgiften i samma deklarationsdel som uppgiften om lastningslandet. I deklarationen för tillfällig lagring anges inte den ursprungliga platsen där containern lastades. 

 

Transportuppgifter

Ange i transportuppgifter de uppgifter som begärs. Transportdokumentet som anges här samt det MRN-referensnummer som deklarationen erhåller och varupostnumret anges som uppgifter om tidigare dokument i de dokument som följer på den tillfälliga lagringen. Läs närmare anvisningar nedan. 

Typ av transportdokument

Ange typen av leveranspartiets transportdokument på undernivå, t.ex. ”Konossement” eller ”HAWB”.

Transportdokumentets nummer

Ange nummer eller annan identifieringsuppgift för leveranspartiets transportdokument på undernivå, t.ex. HAWB-nummer (underflygfraktsedel) eller konossementnummer.

Lägg till container

Ange lastenhetens uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till container”. Uppgiften kan anges antingen som en uppgift om deklarationsparti som gäller hela deklarationen, som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå eller i uppgifterna om varuposten. Ange uppgifterna endast en gång.

  • Containeruppgifterna kan anges i deklarationspartiets uppgifter gällande hela deklarationen, om alla varor i deklarationen finns i samma container.
  • Containeruppgifterna kan anges i uppgifterna om deklarationspartiet för transportdokumentet på undernivå, om alla varor i leveranspartiet på undernivå finns i samma container.
  • Containeruppgifterna anges i varupostens uppgifter, om de inte har angetts i leveranspartiets uppgifter eller i uppgifterna om leveranspartiet på undernivå. 

Om varan finns i en container vid tidpunkten för deklarationen, ange containernumret i fältet ”Containernummer”. Om varan finns i en container med stödben eller i en påhängsvagn, ange numret för containern med stödben eller påhängsvagnenens registreringsnummer. För sjöcontainrar, ange identifieringsnumret i formen fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Ange förseglingsuppgifterna genom att klicka på knappen ”Lägg till eller visa förseglingarna” då ett nytt fönster öppnas. Ange den första förseglingens nummer i fältet ”Förseglingsnummer”. I fall av flera förseglingar, lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till försegling” och ange numret på den andra förseglingen. När du angett alla förseglingar, klicka på knappen ”Spara förseglingarna”, då fönstret stängs och du går tillbaka till deklarationen. Om du anger förseglingar ifylls antalet förseglingar automatiskt i fältet ”Antal förseglingar”.

Lägg till uppgifter om det passiva transportmedlet 

Ett passivt transportmedel är t.ex. en lastbil eller en fordonskombination som har lastats på ett fartyg vid en kombinerad transport. Ange uppgiften antingen på transportdokumentets deklarationsparti eller varupost.   
Välj i rullgardinsmenyn ”Typ av identifierare” typen av det passiva transportmedlet, t.ex. ”30 – Vägfordonets registreringsnummer”. 
Ange i fältet ”Transportmedlets identitet” det passiva transportmedlets nummer eller namn enligt den typ du valt. 

 

Ytterligare uppgift

Om du behöver ange ytterligare uppgifter för ett transportdokument på undernivå, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden för ytterligare uppgifter i rullgardinsmenyn i fältet ”Kod för ytterligare uppgifter”. Ange i fältet ”Beskrivning” den uppgift som koden för ytterligare uppgifter förutsätter. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Exempel på koder för ytterligare uppgifter:

  • ”FIPRD – MRN för tidigare summarisk införseldeklaration”, om en summarisk införseldeklaration tidigare ingetts för varorna och varorna har befordrats i samma transportmedel för att lossas på en annan plats. Ange MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen som beskrivning av den ytterligare uppgiften.
  • ”FITAA – Unionsstatus; T2L”, om det finns ett T2L-dokument för varorna.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”.