Befordran av varor under tillfällig lagring

Tillfälligt lagrade varor kan befordras mellan tillfälliga lager. Det avsändande lagret ska ha ett skriftligt tillstånd av Tullen till sådan befordran, och en anmälan ska lämnas till Tullen om befordran. En anmälan om befordran ska lämnas in också om varor befordras mellan lagerhavarens egna lager.

I praktiken innebär befordran av varor under tillfällig lagring tre olika anmälningar eller deklarationer:

  • anmälan om planerad befordran (inges av lagret som avsänder varorna) 
  • deklaration för tillfällig lagring efter befordran (inges av lagret som tar emot varorna) 
  • anmälan om avslutad befordran (inges av lagret som avsänt varorna)