Anmälan om avslutad befordran

Innehavaren av tillståndet till det lager som avsänder varorna ska lämna in en anmälan om avslutad befordran till Tullen. 

Denna anmälan kan också göras genom att använda den tidigare anmälan om planerad befordran. När anmälan om planerad befordran blivit registrerad kan man på anmälans sida ”Sammandrag och sändning” klicka på knappen ”Avslutande av befordran”. Om du inger anmälan om avslutad befordran på detta sätt, ifylls största delen av uppgifterna automatiskt i anmälan.

Delar i anmälan om avslutad befordran

Anmälan om avslutad befordran består av två delar:

  • ”Aktörer” där man anger aktörsuppgifter som är gemensamma för hela anmälan.
  • ”Deklarationsparti” där man anger uppgifter om varan och befordran.