Inställningar

Du kommer till användarinställningarna via knappen ”Inställningar” som har en kugghjulsikon och finns i det översta fältet på startsidan. 
 
I användarinställningarna kan du redigera följande uppgifter:

  • tjänsteleverantörens aktörsroll
  • meddelandeinställningar
  • meddelandets standardvärden
  • antal rader som visas i listvyerna
  • andra inställningar.

När du loggar in i tjänsten första gången ska du fylla i och redigera dina användarinställningar. Ange den e-postadress till vilken du vill ta emot e-postnotifikationer när din deklaration förutsätter åtgärder. Uppgifterna som sparats i användarinställningarna visas i fortsättningen automatiskt i deklarationerna. Du kan ändra användarinställningarna senare.

Genom att klicka på ”Fortsätt” sparar du ändringarna du gjort och återvänder till startsidan. Om du väljer knappen ”Stäng” sparas inte ändringarna du gjort och du återvänder till startsidan.

Meddelandeinställningar

Om du vill få e-post om att Tullen har skickat dig ett meddelande om en deklaration, mata in din e-postadress i fältet ”E-postadress för notifikationer” och välj kryssrutan ”Jag vill ta emot e-postnotifikationer om meddelanden som Tullen skickar”.

Meddelandets standardvärden

I inställningarna kan du ändra de uppgifter som visas som standard i deklarationen, såsom kontaktpersonens telefonnummer, e-postadress, kontaktspråk samt företagets verksamhetsställe. Standarduppgifterna visas alltid när du börjar göra en ny deklaration.

Antal rader som visas i listvyerna

Du kan välja hur många rader du vill se i listorna åt gången. Standardvärdet är att 10 rader med deklarationer visas åt gången och 5 rader med andra uppgifter.

Andra inställningar

Tjänsten är förinställd så att tabulatortangenten öppnar ifyllningsanvisningarna för varje fält. Du kan ändra denna inställning om du vill att tabulatortangenten hoppar över ifyllningsanvisningarna och tar dig direkt till följande fält. Du kan ändra inställningen under ”Andra inställningar” genom att ta bort krysset i rutan vid texten som börjar med ”Gå till verktygstips (tooltips) med tangentbordet”.

Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter i deklarationerna. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj kryssrutan ”Jag behöver inga dokument i pdf-format” om du t.ex. inte behöver något beslut om frigörande att visa upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

För transiteringsdeklarationer skapas automatiskt ett pdf-dokument utan koden för ytterligare uppgifter ”FIPDF”. Även om du kryssar för rutan ”Jag behöver inga dokument i pdf-format” så genereras pdf-dokumenten i alla fall.