Lagerhavarens funktioner

På sidan ”Lagerhavarens funktioner” finns en lista över anmälningar (notifikationer) där ett lager som drivs av tillståndshavaren för tillfälligt lager finns omnämnt. Tillståndshavaren kan också söka fram anmälningar gällande lager som nämns i tillståndet. I anmälningarna finns uppgifter som Tullen skickat till lagerhavaren och som Tullen tagit emot i aktörers anmälningar. 

Anmälningarna kan vara följande:

 • Meddelande om frigörande från lager
  • Listan innehåller tulldeklarationer som efterföljer lagringen och med vilka varorna frigjorts för ett tullförfarande.
 • Meddelande om tillstånd till befordran från lager
  • Listan innehåller tulldeklarationer som efterföljer lagringen och för vilka Tullen gett tillstånd att befordra varorna från lagret t. ex. för kontroll på någon annan plats som antagits av Tullen.
 • Meddelande om varor som anländer till tillfälligt lager
  • Till listan kan hämtas varor vars ankomst till tillståndshavarens lager har anmälts, om denne är meddelandedeklarant. Tillståndshavaren ser bara sådana anmälningar där hen själv inte är deklarant eller ombud i den ursprungliga deklarationen för tillfällig lagring.
  • Via denna anmälan kan du direkt lämna in en anmälan om lossningsresultat gällande försändelsen  där du anger skillnaderna mellan deklarerade uppgifter och lossade varor. Då finns en del av uppgifterna färdigt angivna i anmälan om lossningsresultat.
  • Beakta att anmälningarna om varor som anländer till tillfälligt lager finns med på listan först när du en gång sökt fram anmälan. 

 

Sökning av anmälningar

Du kan granska anmälningar genom att först på Tullklareringstjänstens framsida klicka på knappen ”Lagerhavarens funktioner”. 

Du ka hämta fram anmälningar genom att mata in MRN-referensnumret i sökfältet. När du klickar på knappen ”Sök” öppnas den sökta anmälan i ett nytt fönster. Anmälningar kan också sökas så att sökningen filtreras med olika datafält, t.ex. med lagerkod eller deklarant. Du kan öppna en anmälan genom att välja den rad där anmälan finns.

”Lagerhavarens funktioner” -lista över anmälningar samt filtreringsfält och MRN-sökfält.

 

Inlämning av anmälan om lossningsresultat direkt via anmälan om varor som anländer till tillfälligt lager 

Du kan inge en anmälan om lossningsresultat lätt direkt via en anmälan om varor som anländer till tillfälligt lager.

Välj eller hämta den deklaration för vilken du vill lämna in en anmälan om lossningsresultat. Deklarationens uppgifter öppnas i ett nytt fönster. Du kan gå och inge en anmälan om lossningsresultat med knappen ”Inge en anmälan om lossningsresultat”.

En del av uppgifterna i anmälan ifylls automatiskt. Ange övriga uppgifter som begärs. Se närmare uppgifter om ifyllande av anmälan om lossningsresultat ovan i punkten ”Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring”.

”Varor som anländer till lagret” -anmälan som öppnats på sidan ”Lagerhavarens funktioner”. Knappen ”Inge en anmälan om lossningsresultat”.