Deklarationer för tillfällig lagring

För varor som anländer kan följande deklarationer för tillfällig lagring lämnas in:

 • på förhand ingiven deklaration för tillfällig lagring 
  • Deklarationen kan inges 30 dagar innan varornas ankomst anmäls till Tullen. 
 • kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst
  • Denna deklaration kan inges när varorna har anlänt till Finland och kan granskas av Tullen.

Det är vanligtvis transportfirman som ansvarar för ingivande av deklarationen för tillfällig lagring. Om det anländer varor till lagret som inte finns angivna i den deklaration för tillfällig lagring som transportföretaget ingett, är det innehavaren av det tillfälliga lagret som är ansvarig för ingivande av deklarationen.

När deklarationen blivit godkänd och fått ett MRN-referensnummer, kan den följande deklarationen efter den tillfälliga lagringen inges på förhand. Den deklarationen väntar sedan på att varornas ankomst anmäls till Tullen.

Delar i deklarationen för tillfällig lagring

En deklaration för tillfällig införsel består av tre deklarationsdelar:

 • ”Aktörer” där man anger aktörsuppgifter som är gemensamma för hela deklarationen.
 • ”Deklarationsparti” där man anger uppgifter som gäller bl.a. transporten och förvaringsplatsen och som är gemensamma för hela deklarationen.
 • ”Transaportdokument”, som för sin del består av tre delar:
  • ”Aktörer” där man anger transportdokumentets aktörsuppgifter.
  • ”Deklarationsparti” där man anger transportdokumentets grunduppgifter och transportuppgifter. 
  • ”Varuposter” där man anger grunduppgifter om varorna, t.ex. varornas tullstatus.