Aktörer (Deklarationer för tillfällig lagring)

Ange på sidan ”Aktörer” aktörsuppgifter som är gemensamma för hela deklarationen. Uppgifterna om kontaktperson, deklarant och eventuellt ombud är obligatoriska uppgifter. Därtill kan du ange uppgifter om avsändare, mottagare, annan part som ska underrättas och annan aktör i levrenskedjan, när dessa uppgifter gäller hela deklarationen.

 

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter

Deklaranten och ombudet ska ha ett EORI-nummer. Tjänsten fyller automatiskt i namn- och adressuppgifterna utifrån EORI-numret. Om andra aktörer kan du ange antingen identifieringsnumret eller aktörens namn och adressuppgifter. 

Finska företags EORI-nummer är ett identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det. 

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhets-stället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Under ”Deklarant” och ”Ombud” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i deklarationen enligt identifieringsnumret för verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare. 

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.  

Deklarant

Deklaranten är ansvarig för att de angivna uppgifterna är riktiga. 

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften om verksamhetsställets identifieringsnummer på förhand i inställningarna, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i deklarationen.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-nummer, finländskt FO-nummer eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i deklarationen. När du angett EORI-numret fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj kontaktspråk i rullgardinsmenyn. 

Ombud

Om du inger deklarationen som ett ombud, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Tjänsten fyller i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i deklarationen, om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj land i rullgardinsmenyn. 

Tjänsten fyller i ”2 – Direkt ombudskap” automatiskt som typ av ombudskap”

Avsändare

Om deklarationens alla transportdokument på undernivå har samma avsändare, ange avsändarens uppgifter här. Om du anger uppgifter om olika avsändare, ange uppgifterna först på sidan ”Transportdokument”.

Bara EORI-nummer kan anges som avsändarens identifieringsnummer. När du anger ett EORI-nummer fyller tjänsten i de övriga uppgifterna automatiskt. Om avsändaren inte har något EORI-nummer, lämna fältet för identifieringsnummer tomt och ange avsändarens namn- och adressuppgifter.

Mottagare

Om deklarationens alla transportdokument på undernivå har samma mottagare, ange mottagarens uppgifter här. Om du anger uppgifter om olika mottagare, ange uppgifterna först på sidan ”Transportdokument”.

Bara EORI-nummer kan anges som mottagarens identifieringsnummer. När du anger mottagarens EORI-nummer fyller tjänsten i de övriga uppgifterna automatiskt. Om mottagaren inte har något EORI-nummer, lämna fältet för identifieringsnummer tomt och ange namn- och adressuppgifter.

Annan part som ska underrättas

Ange en annan part som ska underrättas när varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement (”to order”) där det inte anges till vem konossementet överförs och mottagarens uppgifter är okända. Om du anger en annan part som ska underrättas ange senare under ”Ytterligare uppgifter” koden för ytterligare uppgifter ”10600”.

Ange uppgifterna om den andra parten som ska underrättas i samma deklarationsdel som uppgifterna om mottagaren.

Annan aktör i leveranskedjan

Ange EORI-nummer för en annan aktör i leveranskedjan. Du kan också ange en identifikation enligt ett internationellt MRA-avtal som motsvarar en AEO-aktörs identifikation.