Anmälan av varors ankomst

Du kan lämna in en anmälan av varors ankomst när varorna har anlänt till Finland och kan granskas av Tullen. Om du har ingett en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst, behöver en separat anmälan av varors ankomst inte lämnas in. 
En anmälan av varors ankomst ska lämnas för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland bara om du inte ingett en nationell skattegränsdeklaration. Ingen anmälan av varors ankomst behöver lämnas in för postförsändelser. För varor som transporteras till Åland från ett annat EU-land ska en anmälan av varors ankomst lämnas in, om ingen skattegränsdeklaration ingetts eller om en skattegränsdeklaration ingetts på förhand (D-deklaration). 
Varornas ankomst kan också anmälas direkt med en deklaration för tillfällig lagring som inges på förhand. Detta innebär att när en deklaration för tillfällig lagring blivit registrerad kan du på deklarationens sida ”Sammandrag och sändning” klicka på knappen ”Anmälan av varors ankomst”. Då fyller tjänsten automatiskt i en del av deklarationsuppgifterna.
Se allmänna anvisningar om hur man fyller i anmälan under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i anmälan av varors ankomst

Anmälan av varors ankomst består av tre delar:

  • ”Aktörer” där man anger aktörsuppgifter som är gemensamma för hela anmälan.
  • ”Deklarationsparti” där man anger uppgifter som gäller bl.a. transporten och förvaringsplatsen och som är gemensamma för hela anmälan.
  • ”Leveranspartier vars ankomst anmälts” där man anger referensnummer för de partier vars ankomst anmäls.

Varje del av anmälan visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika delarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.