Deklarationsparti (Anmälan av varors ankomst)

Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter:

 • referens eller referenser du använt
 • tullkontor dit varorna anlänt
 • tidpunkt för anmälan av varors ankomst
 • uppgifter om transportmedlet
 • uppgifter om varornas förvaringsplats

 

Grunduppgifter 

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Händelsens identifierare

Tjänsten fyller automatiskt i händelsens identifierare när anmälan skickats.

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar anmälan. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.   

Tilläggsreferens

Du kan ange en annan referens, till exempel den för anmälan ansvariga transportfirmans eget referensnummer. 

Anmälningstullkontor 

Välj i menyn det tullkontor dit varorna har anlänt.

Tidpunkt för anmälan av varors ankomst

Ange den verkliga tidpunkten för anmälan av varornas ankomst bara om du lämnar in anmälan i efterhand. 

 

Transportuppgifter

Ange i transportuppgifterna de uppgifter som begärs om transportmedlet. Läs närmare anvisningar nedan. 

Transportsätt vid ankomst

Välj i rullgardinsmenyn det transportsätt på vilket varorna anlände. Om varorna anlände med ett fartyg, välj ”1 – Sjötransport”. Om varorna anlände med flyg, välj ”4 – Flygtransport”

Typ av identifierare 

Välj i rullgardinsmenyn alternativet som beskriver transportmedlets identifierare, t.ex. ”10 – IMO-nummer för identifiering av fartyg”.

Transportmedlets identitet

Ange identitet för det transmedel med vilket varorna anlände. Om du som typ av identifiering valde t.ex. ”10 – IMO-nummer för identifiering av fartyg”, ange fartygets IMO-nummer som transportmedlets identitet. 

 

Uppgifter om plats 

Ange alltid varans förvaringsplats i uppgifterna om plats. Om varornas ankomst anmäls för att varorna ska lossas i tillfälligt lager ange också uppgifterna om det tillfälliga lagret. Läs närmare information nedan.

De vanligaste valen gällande uppgifter om plats, där man anger uppgifter om tillfälligt lager.

Tillfälligt lager

Om varorna lossas i ett tillfälligt lager ange koden för lagret. Lagrets typ och adress ifylls automatiskt utifrån den lagerkod du angett. 

Lagerkoden ska anges fastän bara en del av försändelsen lossas i lagret. Då ska man ha angett varornas status på varupostnivå i den ursprungliga deklarationen.

Varornas förvaringsplats

Ange i detta fält var varorna är då deras ankomst anmäls till Tullen och Tullen kan granska dem. Denna plats kan vara ett tillfälligt lager, en av Tullen godtagen eller anvisad plats, ett tullkontor eller i force majeure-situationer någon annan plats.

Välj först koden för typen av förvaringsplats i rullgardinsmenyn. Övriga uppgifter som ska anges om förvaringsplatsen visas efter att du gjort detta val.

Ange uppgifterna om plats enligt följande anvisningar:

 • Om varorna befinner sig i tillfälligt lager vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls
  • Välj B som kod för typen av förvaringsplats och X som kvalificerare.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Ekonomisk aktör”.
 • Om varorna befinner sig på en annan av Tullen godtagen plats vid tidpunkten då varornas ankomst anmäls, t.ex. på en plats som har tillstånd att vara en plats som godtagits av Tullen.
  • Välj C som kod för typen av förvaringsplats och X som kvalificerare.
  • Ange lagerkoden i fältet ”Ekonomisk aktör”.
 • Om varorna befinner sig på en av Tullen anvisad plats, t.ex. en fabrikshamn eller en annan av Tullen anvisad plats.
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och Z som kvalificerare.
  • Ange besöksadressen i fälten för adressuppgifter.
 • Om varornas ankomst över skattegränsen anmäls i Ålandstrafiken
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och Z som kvalificerare.
  • Ange besöksadressen i fälten för adressuppgifter.
 • Om varorna befinner sig vid ett tullkontor (t.ex. då det är fråga om direkt omlastning)
  • Välj A som kod för typen av förvaringsplats och V som kvalificerare.
  • Ange tullkontorets kod i fältet Anmälningstullkontor.

 

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela anmälan. Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ om du till exempel behöver visa upp Tullens anmälan för transportfirman eller lagerhavaren. 
Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i anmälan. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”. 

Exempel på koder för ytterligare uppgifter: 

 • ”FIPNN – Portnet-nummer”, om varorna anländer sjövägen
 • ”FITSH – Anmälan av varors ankomst för en på förhand ingiven tulldeklaration”, om du anmäler ankomsten av ett varuparti som anländer från ett annat EU-land till Åland och tulldeklarationen har ingetts på förhand.
 • ”FIEVR – Anmälan av varors ankomst vid skattegränsen”, om du anmäler ankomsten av varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland.
 • ”FISGN – Skattegränsnummer”, om avsändaren har ett skattegränsnummer och du anmäler ankomsten av varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”.