Leveranspartier vars ankomst anmälts (Anmälan av varors ankomst)

Ange uppgifter om de varupartier vars ankomst anmäls. Du kan anmäla ankomsten av varor från flera deklarationer för tillfällig lagring i samma anmälan av varors ankomst. 

Uppgiftsfält för varupartier vars ankomst anmäls. Dessa är ”Typ av tidigare dokument”, ”MRN eller annan referens”, ”Typ av transportdokument” ”Transportdokumentets referens” och ”Varupostnummer”. Knapparna är ”Ytterligare uppgifter” och ”Spara leveransparti vars ankomst anmälts”

Typ av tidigare dokument

Välj ”N337 − deklaration för tillfällig lagring” som typ av tidigare dokument, om du anmäler ankomsten av varor som anländer från en flygplats eller hamn i EU.

Välj ”N355 − Summarisk införseldeklaration”, som typ av tidigare dokument, om du anmäler ankomsten av varor som anländer från utanför EU och för vilka en summarisk införseldeklaration ingetts till kommissionens system (kommissionens system tas i bruk stegvis, först i flygtrafik 1.3.2023).

Välj ”IM − Importdeklaration” som typ av tidigare dokument, om du anmäler ankomsten av varor som importeras från ett annat EU-land till Åland och för vilka en importdeklaration ingetts på förhand.

Välj ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som typ av tidigare dokument, om du anmäler ankomsten av varors som du transporterar mellan Åland och övriga Finland.

MRN eller annan referens

Ange MRN-referensnumret för den tidigare deklarationen för tillfällig lagring eller den tidigare summariska införseldekarationen.
Om du anmäler ankomsten av varor över skattegränsen mellan Åland och övriga Finland, ange transportdokumentets nummer eller annan motsvarande uppgift. Om du anmäler ankomsten av varor från ett annat EU-land till Åland och du ingett en skattegränsdeklaration för varorna på förhand (D-deklaration), ange det MRN-nummer som tilldelats deklarationen.

Typ av transportdokument

Välj typ av transportdokument i rullgardinsmenyn. 

Referens för transportdokument

Ange det referensnummer för transportdokumentet på undernivå (house) som angetts i deklarationen för tillfällig lagring av de varor vars ankomst du anmäler.

Om du inger en anmälan för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland eller om du anmäler ankomsten av varor som ingår i en på förhand ingiven skattegränsdeklaration, kan transportdokumentet inte anges.

Varupostnummer

Om det tidigare dokumentet är en deklaration för tillfällig lagring, ange det varupostnummer som omfattar de varor vars ankomst du anmäler. Om du anmäler ankomsten av alla varuposter som ingår i ett transportdokument på undernivå (house) behöver uppgiften inte anges.

Om du inger en anmälan för varor som transporteras mellan Åland och övriga Finland eller om du anmäler ankomsten av varor som ingår i en på förhand ingiven skattegränsdeklaration, kan varuposten inte anges.

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela anmälan. Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”.

Spara leveransparti vars ankomst anmälts

När du angett alla uppgifter om leveranspartiet vars ankomst anmäls, måste du klicka på knappen ”Spara leveransparti vars ankomst anmälts” för att de angivna uppgifterna ska sparas.
När uppgifterna sparats kommer du till sidan ”Leveranspartier vars ankomst anmälts”. Om du med samma anmälan anmäler ankomsten av flera partier som lossas i ett tillfälligt lager, klicka på knappen ”+ Lägg till leveransparti vars ankomst anmäls” och ange uppgifterna om följande leveransparti. 
 


När du angett alla partier vars ankomst ska anmälas till Tullen, kan du klicka på knappen ”Nästa” varefter du kommer till sidan ”Sammandrag och sändning”.