Sammandrag och sändning

När du angett alla partier vars ankomst ska anmälas till Tullen kommer du till sidan ”Sammandrag och sändning”. En knapp med samma namn visas också i vänsternavigationen.

På sidan ”Sammandrag och sändning” kan du granska de uppgifter som är gemensamma för hela anmälan innan du skickar anmälan till Tullen. Beakta att sidan inte visar uppgifter om de leveranspartier vars ankomst anmälts.

När du fyllt i alla uppgifter i anmälan av varors ankomst, kan du skicka anmälan till Tullen genom att klicka på knappen ”Skicka” på sidan ”Sammandrag och sändning”.

Anmälan av varors ankomst får ett eget MRN-referensnummer. Du behöver detta nummer bara om du vill korrigera eller ogiltigförklara anmälan. Anmälans MRN-referensnummer förmedlas inte till den som upprättar följande tulldeklaration.  

Se mer anvisningar om  ”’Sammandrag och sändning”.