Meddelanden

På sidan ”Meddelanden” kan du läsa och svara på meddelanden som Tullen skickat. Du kan också själv skicka meddelanden till Tullen gällande dina deklarationer via knappen ”+ Kontaktbegäran”.

 Kontaktbegäran

När du har valt knappen ”+ Kontaktbegäran”, välj i rullgardinsmenyn en orsak till kontakten. Om du vill ta kontakt angående en transiteringsdeklaration kan du endast välja ”006 – Annan orsak” som orsak.

Skriv en fritt formulerad text där du uppger orsaken till kontakten. Om det behövs kan du lägga till en bilaga.

Meddelanden från Tullen

Om du har fått ett meddelande från Tullen ser du det på tjänstens startsida i listan ”Under handläggning”. Deklarationens ”Status” är i detta fall ”Väntar på svar” (markerad med en röd triangel). Du blir också påmind om olästa meddelanden på sidan ”Sammandrag och sändning”.

Ett meddelande från Tullen kan t.ex. vara en begäran om tilläggsutredning. Begäran är noggrannare specificerad i sitt eget innehållsfält och är vanligtvis tidsbegränsad. Svara på meddelandet genom att klicka på önskad rad, varvid meddelandets innehåll öppnas helt och du kan svara på det.

Skriv ditt svar i svarsfältet för begäran om tilläggsutredning.

Lägg till en bilaga om tilläggsutredningen kräver det. Skriv en beskrivning av bilagan i fältet som öppnas. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

Att svara på begäran om hörande

På sidan ”Sammandrag och sändning” visas en meddelandeknapp, om Tullen skickat ett beslutsförslag för hörande och ber att du svarar på det. Klicka på knappen för att se meddelandets innehåll. Först visas Tullens begäran om hörande och beslutsförslaget, och efter dessa finns punkten för svar.

Fyll i svarspunktens uppgifter. Kryssa för om du godkänner beslutsförslaget eller om du är av annan åsikt. Om du är av annan åsikt ange i textfältet varför du inte godkänner beslutsförslaget.

Som stöd för dina argument kan du skicka bifogade dokument till Tullen med knappen ”+ Lägg till bifogade filer”. Skicka till slut bemötandet genom att klicka på knappen Skicka.