Meddelanden

På sidan ”Meddelanden” kan du läsa och svara på meddelanden som Tullen skickat. Du kan också själv skicka meddelanden till Tullen gällande dina deklarationer via knappen ”+ Kontaktbegäran”.

 Kontaktbegäran

När du har valt knappen ”+ Kontaktbegäran”, välj i rullgardinsmenyn en orsak till kontakten. Orsaken kan t.ex. vara inlämning av en avräkningsnota för en deklaration för särskilda förfaranden. Du kan ange uppgifterna som krävs i avräkningsnotan i fältet för fritt formulerad text. Förutom den fritt formulerade texten krävs också vanligtvis något bifogat dokument. Ladda upp det bifogade dokumentet via knappen ”+ Lägga till nya bifogade filer”. 

Kontakter

Om du har fått meddelanden från Tullen ser du det på tjänstens startsida i listan över deklarationer som är under handläggning. Som tecken på ett oläst meddelande finns en röd triangel i kolumnen ”Status”. Du blir också påmind om olästa meddelanden med en röd text på sidan ”Sammandrag och sändning”.

Ett meddelande från Tullen kan t.ex. vara en begäran om tilläggsutredning. Begäran är noggrannare specificerad i sitt eget innehållsfält och är vanligtvis tidsbegränsad. Svara på meddelandet genom att klicka på önskad rad, varvid meddelandets innehåll öppnas helt och du kan svara på det.

Skriv ditt svar i svarsfältet för begäran om tilläggsutredning. 

Om tilläggsutredningen kräver att du inger ytterligare uppgifter som en bilaga klicka på knappen ”+ Lägg till” under rubriken ”Beslut och andra dokument och bilagor”. Skriv en beskrivning av bilagan i fältet som öppnas. Bilagan kan laddas upp med knappen ”Ladda upp en bilaga”. Tillåtna filformat för bilagor är PDF, JPG, PNG och TIF. Maximistorleken för bilagan är 5 MB.

På sidan ”Kontakter” kan du se tidpunkterna för när din deklarations status har ändrats i Tullens system. Du kan se t.ex. när Tullen

  • har registrerat din deklaration 
  • har godtagit din deklaration
  • har frigjort varorna för förfarandet.