Aktörer (Anmälan av varors ankomst)

Ange på sidan ”Aktörer” de aktörer som anknyter till anmälan av varors ankomst. Du kan ange uppgifterna om anmälans kontaktperson, deklarant och deklarantens ombud. 

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter
Deklaranten och ombudet ska ha ett EORI-nummer. Tjänsten fyller automatiskt i namn- och adressuppgifterna utifrån EORI-numret. 

Finska företags EORI-nummer är ett identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det. 

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i anmälan anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst under Egna uppgifter.

Under ”Deklarant” och ”Ombud” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i anmälan enligt identifieraren för verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare. 

Kontaktperson

Kontaktperson är den person som inger anmälan. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen.

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i anmälan. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.


Deklarant

Deklaranten är ansvarig för att de angivna uppgifterna är riktiga. 

Om du väljer kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter” och du har sparat uppgiften om verksamhetsställets identifieringsnummer på förhand i inställningarna, så ifylls identifieringsnumret automatiskt i anmälan.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-nummer, finländskt FO-nummer eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i anmälan. Om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finländskt FO-nummer, fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i anmälan. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk. Välj kontaktspråk i rullgardinsmenyn. 
Om du upprättar anmälan i egenskap av ombud, ange under ”Deklarant” EORI-numret för det företag som svarar för transporten. 

Ombud

Om du inger anmälan som ett ombud, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i anmälan. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i anmälan. När du angett EORI-numret fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i anmälan. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj land i rullgardinsmenyn. 

Tjänsten fyller i ”2 – Direkt ombudskap” automatiskt som typ av ombudskap”