Esittämisilmoitus

Voit antaa esittämisilmoituksen, kun tavarat ovat saapuneet Suomeen ja ne ovat Tullin tarkastettavissa. Jos olet antanut yhdistetyn väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoituksen, erillistä esittämisilmoitusta ei tarvitse antaa.

Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä kuljetettavasta tavarasta on annettava esittämisilmoitus vain, jos et ole antanut kansallista verorajailmoitusta. Postilähetyksistä ei tarvitse antaa esittämisilmoitusta. Ahvenanmaalle toisesta EU-maasta kuljetettavasta tavarasta annetaan esittämisilmoitus, jos verorajailmoitusta ei ole annettu tai se on annettu ennakolta (D-ilmoitus).

Tavarat voi esittää myös suoraan ennakolta annetulta väliaikaisen varastoinnin ilmoitukselta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun väliaikaisen varastoinnin ilmoitus on rekisteröity, voit valita ilmoituksen ”Yhteenveto ja lähettäminen”-näytöltä painikkeen ”Tavaroiden esittäminen”. Tällöin osa esittämisilmoituksen tiedoista täyttyy automaattisesti.

Katso yleisiä ohjeita ilmoituksen täyttämisestä ohjeen kohdasta ”Yleistä ilmoituksen täyttämisestä”.

Esittämisilmoituksen osat

Esittämisilmoitus koostuu kolmesta ilmoitusosasta:

  • ”Toimijat”, jossa ilmoitetaan koko ilmoitukselle yhteiset toimijatiedot.
  • ”Tulliselvitettävä erä”, jossa ilmoitetaan koko ilmoitukselle yhteiset tiedot muun muassa kuljetuksesta ja sijainnista.
  • ”Esitetyt erät”, jossa ilmoitetaan esitettävien erien viitenumerotiedot.

Jokainen ilmoitusosa näkyy palvelussa omana näyttönään. Pääset eri ilmoitusosiin valitsemalla vastaavan nimisen painikkeen sivunavigaatiosta.