Tavaroiden siirtäminen väliaikaisesti varastoituna

Tavaroita voi siirtää väliaikaisesti varastoituna väliaikaisten varastojen välillä. Tavarat lähettävällä varastolla pitää olla siirtoon kirjallinen lupa Tullilta, ja siirrosta pitää antaa ilmoitus Tullille. Ilmoitus siirrosta pitää antaa myös, jos tavaroita siirretään luvanhaltijan omien varastojen välillä.

Tavaroiden siirtämiseen väliaikaisesti varastoituna tarkoittaa käytännössä kolmea eri ilmoitusta:

  • ilmoitus aiotusta siirrosta (lähettävä varasto antaa)
  • siirron jälkeinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (vastaanottava varasto antaa)
  • ilmoitus siirron päättymisestä (lähettävä varasto antaa).