Väliaikaisen varastoinnin purkaustulosilmoitus

Väliaikaisen varaston luvanhaltijan on annettava purkaustulosilmoitus, kun tavarat on purettu väliaikaiseen varastoon ja purettaessa huomataan, että tavarat eivät vastaa ilmoituksella annettuja tietoja tavaroista. 

Purkaustulosilmoitus annetaan yhden tai useamman alatason (house) kuljetusasiakirjan tiedoista, joissa on todettu poikkeama. Ilmoita purkaustulosilmoituksessa kaikki alatason (house) kuljetusasiakirjan tiedot eli ilmoita korjattavan tiedon lisäksi ne tiedot, jotka vastaavat alkuperäistä väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta. Purkaustulosilmoituksessa ei voi ilmoittaa puuttuvaa tavaraerää, koska tavaroiden määrä ei voi olla 0. Jos tavaraerää ei saapunut lainkaan, pyydä mitätöintiä koko alkuperäiselle ilmoitukselle, (alatason) kuljetusasiakirjalle tai tavaraerälle.

Purkaustulosilmoituksen voi antaa myös suoraan Varastoon saapuvat tavarat -ilmoitukselta. Varaston pitäjä näkee Varastoon saapuvat tavarat -ilmoitukset vain tavaroista, joista hän ei ole itse antanut väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta. Pääset hakemaan ilmoituksen, kun valitset Tulliselvityspalvelun etusivulla painikkeen ”Varastonpitäjän toiminnot” (ks. ohjeen kohta ”Varaston pitäjän toiminnot”). Jos annat purkaustulosilmoituksen näin, osa tiedoista täyttyy ilmoitukseen automaattisesti.

Väliaikaisen varastoinnin purkaustulosilmoituksen osat

Väliaikaisen varastoinnin purkaustulosilmoitus koostuu kolmesta ilmoitusosasta:

  • ”Toimijat”, jossa ilmoitetaan sen varaston tunniste, johon tavarat purettiin, ja mahdollisen edustajan tiedot
  • ”Tulliselvitettävä erä”, jossa ilmoitetaan koko ilmoitukselle yhteiset tiedot muun muassa kuljetuksesta ja sijainnista
  • ”Kuljetusasiakirjat”, joka koostuu puolestaan kahdesta ilmoitusosasta:
    • ”Tulliselvitettävä erä”, jossa ilmoitetaan kuljetusasiakirjan perus- ja kuljetustiedot
    • ”Tavaraerän tiedot”, jossa ilmoitetaan tavaroiden perustiedot.