Kuljetusasiakirjat (Väliaikaisen varaston purkaustulosilmoitus)

”Kuljetusasiakirjat”-näytöllä voit lisätä alatason (house) kuljetusasiakirjan tietoja. 
Kun olet painanut ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä ”Seuraava”-painiketta, siirryt antamaan ensimmäisen kuljetusasiakirjan tietoja.

Voit lisätä toisen kuljetusasiakirjan painikkeesta ”+ Lisää kuljetusasiakirja”. Jos olet lisännyt vahingossa ylimääräisen kuljetusasiakirjan, voit poistaa sen valitsemalla rivin ja painamalla ”Poista valitut”. 

Voit siirtyä kuljetusasiakirjoille painamalla kuljetusasiakirjan riviä.