Kuljetusasiakirja - Tulliselvitettävä erä (Väliaikaisen varaston purkaustulosilmoitus)

Ilmoita tässä kuljetusasiakirjan perus- ja kuljetustiedot.

 

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot kuljetusasiakirjan tulliselvitettävästä erästä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Kokonaisbruttopaino

Ilmoita kuljetusasiakirjan kaikkien tavaroiden yhteispaino. Painoa ei voi ilmoittaa myöhemmin kuljetusasiakirjan tavaraerän tiedoissa.

Bruttopaino ilmoitetaan kiloina, ja se on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli kilon painon voit pyöristää lähimpään kiloon.

 

Kuljetustiedot

Ilmoita kuljetustietoihin vaaditut tiedot. Tässä ilmoitettu kuljetusasiakirja sekä ilmoituksen saama MRN-viitenumero ja tavaraeränumero ilmoitetaan väliaikaista varastointia seuraavissa asiakirjoissa edeltävän asiakirjan tietoina. Lue tarkemmat ohjeet alta. 

Kuljetusasiakirjan tyyppi

Ilmoita alatason lähetyserän kuljetusasiakirjan tyyppi, esimerkiksi ”Konossementti” tai ”HAWB”.

Kuljetusasiakirjan numero

Ilmoita alatason lähetyserän kuljetusasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto, esimerkiksi konossementin tai HAWB:n (alalentorahtikirja) numero

Lisää kontti

Ilmoita lastiyksikön tiedot painamalla ”+ Lisää kontti” -painiketta. Tieto on mahdollista ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tietoina, alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tietona tai tavaraerän tiedoissa. Ilmoita tiedot vain yhden kerran.

  • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos ilmoituksen kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
  • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos alatason lähetyserän kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
  • Konttien tiedot ilmoitetaan tavaraerän tiedoissa, jos niitä ei ole ilmoitettu lähetyserän tai alatason lähetyserän tiedoissa. 

Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita ”Kontin tunnus” -kenttään kontin numero. Jos tavara on jalkalavakontissa tai puoliperävaunussa, ilmoita kenttään jalkalavakontin numero tai puoliperävaunun rekisteritunnus. Merikontista ilmoita tunnus muodossa neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Ilmoita sinettitiedot painamalla ”Lisää tai näytä sinetit” -painiketta, jolloin avautuu uusi ikkuna. Ilmoita ensimmäisen sinetin numero kenttään ”Sinetin numero”. Jos sinettejä on enemmän, lisää rivi painikkeesta ”+ Lisää sinetti” ja ilmoita sitten toisen sinetin numero. Kun olet ilmoittanut kaikki sinetit, paina ”Tallenna sinetit” -painiketta, jolloin ikkuna sulkeutuu ja palaat takaisin ilmoitukseen. Jos ilmoitat sinettejä, sinettien lukumäärä täydentyy automaattisesti kohtaan ”Sinettien lukumäärä”.

 

Lisätieto

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa alatason kuljetusasiakirjalle lisätietoja, voit lisätä niitä painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse lisätiedon koodi ”Koodi”-kentän alasvetovalikosta. Ilmoita lisätietokoodin edellyttämä tieto ”Kuvaus”-kentässä. Voit tarvittaessa valita useamman lisätietokoodin.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valintaruutu, joka on koodia edeltävässä sarakkeessa, ja painamalla yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.