Transportdokument - Deklarationsparti (Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring)

Ange här grund- och transportuppgifter om transportdokumentet.

 

Grunduppgifter

Ange här de krävda grunduppgifterna om transportdokumentets deklarationsparti. Läs närmare anvisningar nedan.

Total bruttovikt

Ange här den sammanlagda vikten av alla varor i transportdokumentet. Vikten kan inte anges senare i uppgifterna om transportdokumentets varuposter.

Bruttovikten anges i kilo och är varans vikt inklusive emballage, men exklusive transportutrustning och containrar. Ange en bruttovikt som underskrider 1 kilo t.ex. i formen "0,654", dock högst med sex decimaler. En vikt på över ett kilo kan du avrunda till närmaste kilo.

 

Transportuppgifter

Ange i transportuppgifter de uppgifter som begärs. Transportdokumentet som anges här samt det MRN-referensnummer som anmälan erhållit och varupostnumret anges som uppgifter om tidigare dokument i de dokument som följer på den tillfälliga lagringen. Läs närmare anvisningar nedan. 

Typ av transportdokument

Ange typen av leveranspartiets transportdokument på undernivå, t.ex. ”Konossement” eller ”HAWB”.

Transportdokumentets nummer

Ange nummer eller annan identifieringsuppgift för leveranspartiets transportdokument på undernivå, t.ex. konossementnummer eller HAWB-nummer (underflygfraktsedel).

Lägg till container

Ange lastenhetens uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till container”. Uppgiften kan anges antingen som en uppgift om deklarationsparti som gäller hela anmälan, som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå eller i uppgifterna om varuposten. Ange uppgifterna endast en gång.

  • Containeruppgifterna kan anges i deklarationspartiets uppgifter gällande hela deklarationen, om alla varor i deklarationen finns i samma container.
  • Containeruppgifterna kan anges i uppgifterna om deklarationspartiet för transportdokumentet på undernivå, om alla varor i leveranspartiet på undernivå finns i samma container.
  • Containeruppgifterna anges i varupostens uppgifter, om de inte har angetts i leveranspartiets uppgifter eller i uppgifterna om leveranspartiet på undernivå. 

Om varan finns i en container vid tidpunkten för anmälan, ange containernumret i fältet ”Containernummer”. Om varan finns i en container med stödben eller i en påhängsvagn, ange numret för containern med stödben eller påhängsvagnenens registreringsnummer. För sjöcontainrar, ange identifieringsnumret i formen fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Ange förseglingsuppgifterna genom att klicka på knappen ”Lägg till eller visa förseglingarna” då ett nytt fönster öppnas. Ange den första förseglingens nummer i fältet ”Förseglingsnummer”. I fall av flera förseglingar, lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till försegling” och ange numret på den andra förseglingen. När du angett alla förseglingar, klicka på knappen ”Spara förseglingarna”, då fönstret stängs och du går tillbaka till anmälan. Om du angett förseglingar ifylls antalet förseglingar automatiskt i fältet ”Antal förseglingar”.


Ytterligare uppgifter

Om du behöver ange ytterligare uppgifter för ett transportdokument på undernivå, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj koden för ytterligare uppgifter i rullgardinsmenyn i fältet ”Kod för ytterligare uppgift”. Ange i fältet ”Beskrivning” den uppgift som koden för ytterligare uppgifter förutsätter. Vid behov kan du välja flera koder för ytterligare uppgifter.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”.