Aktörer (Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring)

Ange på sidan ”Aktörer” aktörsuppgifter som är gemensamma för hela anmälan. Uppgifterna om kontaktperson, deklarant och eventuellt ombud är obligatoriska uppgifter. Därtill kan du ange uppgifter om avsändare, mottagare, annan part som ska underrättas och annan aktör i levrenskedjan, när dessa uppgifter gäller hela anmälan.

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter

Deklaranten och ombudet ska ha ett EORI-nummer. Tjänsten fyller automatiskt i namn- och adressuppgifterna utifrån EORI-numret. Om andra aktörer kan du ange antingen identifieringsnumret eller aktörens namn och adressuppgifter. 

Finska företags EORI-nummer är ett identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det.

Om du vill, kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i anmälan anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Under ”Deklarant” och ”Ombud” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i anmälan enligt identifieringsnumret för verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare. 

Kontaktperson 

Kontaktperson är den person som inger anmälan. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i anmälan. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.  

Deklarant

Ange som identifieringsnummer lagerkoden för det tillfälliga lager där varorna lossades (i formen FI1234567-800101). Tjänsten fyller automatiskt i namn- och adressuppgifterna utifrån lagerkoden.
Lagerhavaren ansvarar för att de i anmälan angivna uppgifterna är riktiga.

Det tillfälliga lagrets identifieringsnummer anges i fältet ”Deklarant”.

Ombud

Om du inger anmälan som ett ombud, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombud ska alltid ha ett EORI-nummer. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”, så fylls identifieringsnumret för verksamhetsstället i automatiskt i anmälan. Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i anmälan. Tjänsten fyller i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i anmälan, om identifieringsnumret är ett EORI-nummer eller ett finskt FO-nummer. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj land i rullgardinsmenyn. 

Tjänsten fyller i ”2 – Direkt ombudskap” automatiskt som typ av ombudskap”