Transportdokument - Varuposter (Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring)

På sidan ”Transportdokument – Varuposter” kan du ange uppgifter om transportdokumentets varuposter.

Den första varuposten skapas automatiskt när du på sidan ”Deklarationsparti” klickat på knappen ”Nästa”. Du kan lägga till uppgifter genom att klicka på den första raden.

Du kan lägga till en ny varupost genom att klicka på knappen ”Lägg till varupost”. Om du av misstag har lagt till en extra varupost, får du bort den genom att välja raden och klicka på knappen ”Ta bort valda”. 

Du kan gå till en varupost genom att klicka på varupostraden. Du kan också välja önskad varupost på vänsternavigationen.