Deklarationsparti (Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring)

Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter:

  • referens eller referenser du använt
  • deklaration för vilken anmälan om lossningsresultat inges
  • transportuppgifter

 

Grunduppgifter

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar anmälan. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.   

Tilläggsreferens

Du kan ange en annan referens, till exempel den för anmälan ansvariga transportfirmans eget referensnummer.

Deklaration för vilken anmälan om lossningsresultat inges

Ange MRN-referensnumret för den deklaration för tillfällig lagring för vilken lossningsresultatet anmäls.

 

Transportuppgifter

Ange i transportuppgifter de uppgifter som begärs om transportmedlet. Läs närmare anvisningar nedan.

Lägg till container

Ange lastenhetens uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till container”. Uppgiften kan anges antingen som en uppgift om deklarationsparti som gäller hela anmälan, som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå eller i uppgifterna om varuposten. Ange uppgiften bara på ett ställe.

  • Containeruppgifterna kan anges i deklarationspartiets uppgifter gällande hela deklarationen, om alla varor i deklarationen finns i samma container.
  • Containeruppgifterna kan anges i uppgifterna om deklarationspartiet för transportdokumentet på undernivå, om alla varor i leveranspartiet på undernivå finns i samma container.
  • Containeruppgifterna anges i varupostens uppgifter, om de inte har angetts i leveranspartiets uppgifter eller i uppgifterna om leveranspartiet på undernivå. 

Om varan finns i en container vid tidpunkten för anmälan, ange containernumret i fältet ”Containernummer”. Om varan finns i en container med stödben eller i en påhängsvagn, ange numret för containern med stödben eller påhängsvagnenens registreringsnummer. För sjöcontainrar, ange identifieringsnumret i formen fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Ange förseglingsuppgifterna genom att klicka på knappen ”Lägg till eller visa förseglingarna” då ett nytt fönster öppnas. Ange den första förseglingens nummer i fältet ”Förseglingsnummer”. I fall av flera förseglingar, lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till försegling” och ange numret på den andra förseglingen. När du angett alla förseglingar, klicka på knappen ”Spara förseglingarna”, då fönstret stängs och du går tillbaka till anmälan. Om du angett förseglingar ifylls antalet förseglingar automatiskt i fältet ”Antal förseglingar”.

 

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela anmälan. Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ om du till exempel behöver visa upp Tullens anmälan för transportfirman eller lagerhavaren. 

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i anmälan. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”.