Transportdokument - Varupost (Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring)

 

Grunduppgifter

Ange här de grunduppgifter som begärs om varuposten. Läs närmare anvisningar nedan.

Varukod

Ange varans varukod med sex siffrors noggrannhet. Det är inte obligatoriskt att ange varukod. 

Varubeskrivning

Ange under ”Varubeskrivning” en sådan normal handelsbenämning för varorna som gör det möjligt att identifiera dem. Som varubeskrivning kan du inte använda en allmän varubenämning eller endast ett modell- eller produktnummer. I varubeskrivningen ska du ange skriftligt vilken vara det är fråga om.

Till exempel benämningen ”kläder” är inte tillräckligt exakt, utan du ska specificera vilken typ av kläder det är fråga om, t.ex. ”nattlinnen av bomull för damer”. Benämningen ”reservdelar” räcker inte, utan du ska specificera vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil” eller ”fläktrem”.

Varubeskrivning (Taric)

Detta fält ifylls automatiskt om du angett en giltig varukod. 

CUS-kod

Ange en CUS-kod om varorna omfattas av åtgärder som hänför sig till CUS-kod enligt Taric. CUS-koden är en identifieringskod för vissa kemiska ämnen och preparat. Även om du anger en CUS-kod ska du också ange en varubeskrivning.

Lägg till UNDG

Ange FN-koden för farligt gods (UNDG-kod), om transporten omfattar farligt gods.

 

Förpackningar

Ange uppgifterna om förpackningar. Med förpackning avses en enhet som inte kan delas utan att förpackningen först packas upp.

Välj i fältet ”Förpackningsslag” en kod som anger vilken typ av förpackning det är frågan om. 
 
Ange i fältet ”Antal förpackningar” antalet enskilda förpackningar. Om varorna inte har förpackats, ange varornas styckeantal. För bulkgods behöver något styckeantal inte anges. Om en förpackning innehåller mer än en varupost, ange ett (1) som antal förpackningar i uppgifterna för minst en varupost. I uppgifterna för andra varuposter som ingår i samma förpackning ange noll (0) som antal.

Ange i fältet ”Märken” en fritt formulerad beskrivning av kollinas eller förpackningarnas märken och nummer. Om kollina inte har några märken, ange ”Inga märken”. Om man som antal förpackningar angett noll, ange samma förpackningsmärken som för den varupost där det totala antalet förpackningar har angetts.  

Om varan har flera typer av förpackningar, ange dem på egna rader. Du får fram en ny rad när du trycker på knappen ”+Lägg till förpackning”.

 

Transportuppgifter

Ange lastenhetens uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till container”. Uppgiften kan anges antingen som en uppgift om deklarationsparti som gäller hela anmälan, som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå eller i uppgifterna om varuposten. Ange uppgifterna endast en gång.

  • Containeruppgifterna kan anges i deklarationspartiets uppgifter gällande hela deklarationen, om alla varor i deklarationen finns i samma container.
  • Containeruppgifterna kan anges i uppgifterna om deklarationspartiet för transportdokumentet på undernivå, om alla varor i leveranspartiet på undernivå finns i samma container.
  • Containeruppgifterna anges i varupostens uppgifter, om de inte har angetts i leveranspartiets uppgifter eller i uppgifterna om leveranspartiet på undernivå. 

Om varan finns i en container vid tidpunkten för anmälan, ange containernumret i fältet ”Containernummer”. Om varan finns i en container med stödben eller i en påhängsvagn, ange numret för containern med stödben eller påhängsvagnenens registreringsnummer. För sjöcontainrar, ange identifieringsnumret i formen fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Ange förseglingsuppgifterna genom att klicka på knappen ”Lägg till eller visa förseglingarna” då ett nytt fönster öppnas. Ange den första förseglingens nummer i fältet ”Förseglingsnummer”. I fall av flera förseglingar, lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till försegling” och ange numret på den andra förseglingen. När du angett alla förseglingar, klicka på knappen ”Spara förseglingarna”, då fönstret stängs och du går tillbaka till anmälan. Om du angett förseglingar ifylls antalet förseglingar automatiskt i fältet ”Antal förseglingar”.