Deklarationsparti (Anmälan om avslutad befordran)

Ange på sidan ”Deklarationsparti” följande uppgifter:

  • referens eller referenser du använt
  • uppgifter om varor som befordrats och resultat av befordran.

 

Grunduppgifter 

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Händelsens identifierare

Tjänsten fyller automatiskt i händelsens identifierare när anmälan skickats.

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar anmälan. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.   

Tilläggsreferens

Du kan ange en annan referens, till exempel den för anmälan ansvariga transportfirmans eget referensnummer.

MRN för deklarationen för tillfällig lagring efter befordran

Ange MRN-referensnumret för den deklaration för tillfällig lagring som ingetts efter befordran av lagret som mottagit varorna. Uppgiften är inte obligatorisk.

 

Varor som har befordrats

Du kan lägga till varor som befordrats genom att klicka på knappen ”Lägg till varupost”. Ange samma uppgifter som i anmälan om planerad befordran. 

Ange i första kolumnen ”Typ av tidigare dokument” samma typ av tidigare dokument som angetts i anmälan om planerad befordran.

Ange i kolumnen ”Referens för tidigare dokument” samma MRN-referensnummer som angetts i anmälan om planerad befordran. 

Ange i kolumnen ”Referens för transportdokument” samma referensnummer för transportdokumentet på undernivå som angetts i anmälan om planerad befordran.

Ange i kolumnen ”Varupost” samma varupostnummer som angetts i anmälan om planerad befordran.

Ange resultatet av befordran genom att välja en kod i rullgardinsmenyn ”Befordran är klar”. Ange "0", om befordran inte blev av. Ange "1", om befordran har genomförts och alla eller åtminstone en del av varorna kommit fram. Ange ”2”, om varorna överhuvudtaget inte anlände. Om du angav koden ”0 – Befordran har återkallats” eller ”2 – Varorna har inte anlänt”, ange i fältet ”Beskrivning” en fritt formulerad beskrivning av varför befordran inte blev av eller varför endast en del av varorna kom fram.