Deklaration för tillfällig lagring efter befordran

Tillståndshavaren för det mottagande lagret ska meddela att varorna har anlänt till lagret genom att inge deklarationen ”FI377 – Deklaration för tillfällig lagring efter befordran” till Tullen. 

Delar i deklarationen för tillfällig lagring efter befordran

Deklarationen för tillfällig lagring efter befordran består av tre delar:

  • ”Aktörer” där man anger aktörsuppgifter som är gemensamma för hela deklarationen.
  • ”Deklarationsparti” där man anger uppgifter som gäller bl.a. transporten och förvaringsplatsen och som är gemensamma för hela deklarationen.
  • ”Transportdokument”, som för sin del består av tre delar:
    • ”Aktörer” där man anger transportdokumentets aktörsuppgifter.
    • ”Deklarationsparti” där man anger transportdokumentets grunduppgifter och transportuppgifter.
    • ”Varuposter” där man anger grunduppgifter om varorna, t.ex. varornas tullstatus.