Transportdokument - Aktörer (Deklaration för tillfällig lagring efter befordran)

Ange uppgifterna om aktörer här som transportdokumentets uppgifter, om deklarationens transportdokument på undernivå (house) har olika avsändare eller mottagare. Om deklarationens alla transportdokument däremot har samma aktörer, ange uppgifterna om dem tidigare på sidan ”Aktörer” som uppgifter som gäller hela deklarationen.

Avsändare

Bara EORI-nummer kan anges som avsändarens identifieringsnummer. När du anger ett EORI-nummer fyller tjänsten i de övriga uppgifterna automatiskt. Om avsändaren inte har något EORI-nummer, lämna fältet för identifieringsnummer tomt och ange avsändarens namn- och adressuppgifter.

Mottagare

Bara EORI-nummer kan anges som mottagarens identifieringsnummer. När du anger mottagarens EORI-nummer fyller tjänsten i de övriga uppgifterna automatiskt. Om mottagaren inte har något EORI-nummer, lämna fältet för identifieringsnummer tomt och ange namn- och adressuppgifter.

Annan part som ska underrättas

Ange en annan part som ska underrättas när varorna transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement (”to order”) där det inte anges till vem konossementet överförs och mottagarens uppgifter är okända. Om du anger en annan part som ska underrättas ange senare under ”Ytterligare uppgifter” koden för ytterligare uppgifter ”10600”.

Ange uppgifterna om annan part som ska underrättas i samma deklarationsdel som uppgifterna om mottagaren.