Deklarationsparti (Deklaration för tillfällig lagring efter befordran)

Ange följande uppgifter på sidan ”Deklarationsparti - Uppgifter på huvudnivå”:  

  • referens eller referenser du använt
  • lastningsland och lastningsplats
  • ursprunglig tidpunkt för anmälan av varors ankomst
  • uppgifter om transportmedlet 
  • uppgifter om varornas förvaringsplats

 

Grunduppgifter

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Händelsens identifierare

Tjänsten fyller automatiskt i händelsens identifierare när deklarationen skickats.

Aktörens referens

Aktörens referens är deklarantens fritt formulerade referensnummer som specificerar deklarationen. Referensen får vara högst 22 tecken lång och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.   

Tilläggsreferens

Du kan ange en annan referens, till exempel den för deklarationen ansvariga transportfirmans eget referensnummer.

Referensnummer (UCR) 

Om avsändaren har uppgett ett unikt referensnummer för försändelsen som förblir detsamma genom hela leveranskedjan ska du ange numret. Det kan vara en kod enligt WCO:s ISO 15459-standard eller någon motsvarande kod.

Lastningsland

Ange landet där varorna lastades på det transportmedel med vilket de anländer eller anlände till det första lagret i hamnen eller på flygplatsen. Ange uppgiften antingen här som en uppgift om deklarationsparti eller senare som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå. I deklarationen för tillfällig lagring anges inte det ursprungliga landet där containern lastades. 

Lastningsplats

Ange namn på den hamn, flygplats, fraktterminal eller annan plats där varorna har lastats på det transportmedel med vilket varorna anländer eller anlände till det första lagret i hamnen eller på flygplatsen. Ange uppgiften i samma deklarationsdel som uppgiften om lastningslandet. I deklarationen för tillfällig lagring anges inte den ursprungliga platsen där containern lastades.

Ursprunglig tidpunkt för anmälan av varors ankomst

Ange den ursprungliga tidpunkten då varornas ankomst till det första lagret i hamnen eller på flygplatsen har anmälts.

 

Transportuppgifter

Ange i transportuppgifter de uppgifter som begärs om transportmedlet. Läs närmare anvisningar nedan. 

Transportsätt vid ankomst

Välj i tullgardinsmenyn transportsättet på vilket varorna anländer eller anlände. Om varorna anlände med ett fartyg, välj ”1 – Sjötransport”. Om varorna anlände med flyg, välj ”4 – Flygtransport”.

Typ av transportdokument

Välj i tullgardinsmenyn typen av det transportdokument som gäller hela deklarationen.

Transportdokumentets nummer

Ange nummer eller annan identifieringsuppgift för det transportdokument som gäller hela deklarationen. 

Typ av identifierare

Välj i rullgardinsmenyn det alternativ som beskriver transportmedlets identitet, t.ex. ”10 – IMO-nummer för identifiering av fartyg”.

Transportmedlets identitet

Ange transportmedlets nummer eller namn.

Lägg till container

Ange lastenhetens uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till container”. Uppgiften kan anges antingen som en uppgift om deklarationsparti som gäller hela deklarationen, som en uppgift om deklarationsparti för transportdokument på undernivå eller i uppgifterna om varuposten. Ange uppgiften bara på ett ställe.

  • Containeruppgifterna kan anges i deklarationspartiets uppgifter gällande hela deklarationen, om alla varor i deklarationen finns i samma container.
  • Containeruppgifterna kan anges i uppgifterna om deklarationspartiet för transportdokumentet på undernivå, om alla varor i leveranspartiet på undernivå finns i samma container.
  • Containeruppgifterna anges i varupostens uppgifter, om de inte har angetts i leveranspartiets uppgifter eller i uppgifterna om leveranspartiet på undernivå. 

Om varan finns i en container vid tidpunkten för deklarationen, ange containernumret i fältet ”Containernummer”. Om varan finns i en container med stödben eller i en påhängsvagn, ange numret för containern med stödben eller påhängsvagnenens registreringsnummer. För sjöcontainrar, ange identifieringsnumret i formen fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Ange förseglingsuppgifterna genom att klicka på knappen ”Lägg till eller visa förseglingarna” då ett nytt fönster öppnas. Ange den första förseglingens nummer i fältet ”Förseglingsnummer”. I fall av flera förseglingar, lägg till en ytterligare rad via knappen ”+ Lägg till försegling” och ange numret på den andra förseglingen. När du angett alla förseglingar, klicka på knappen ”Spara förseglingarna”, då fönstret stängs och du går tillbaka till deklarationen. Om du angett förseglingar ifylls antalet förseglingar automatiskt i fältet ”Antal förseglingar”.

 

Uppgifter om plats 

Ange i uppgifterna om plats uppgifterna om det avsändande och mottagande tillfälliga lagret.

De vanligaste valen gällande uppgifter om plats, där man anger uppgifter om tillfälligt lager.

 

Tillfälligt lager

Ange under ”Tillfälligt lager” uppgifterna om det mottagande tillfälliga lagret dit varorna lossades. Ange lagerkoden för det tillfälliga lagret (i formen FI1234567-800101). Lagrets typ och adress visas automatiskt på basis av lagerkoden. 

Varornas förvaringsplats

Ange under ”Varornas förvaringsplats” uppgifterna om det avsändande tillfälliga lagret från vilket varorna befordrades. Välj ”B – Godkänd plats” som kod för förvaringsplatsen och ”X – Lagerkod” som kvalificerare . Därefter visas övriga uppgifter som ska anges om förvaringsplatsen.

Ange lagerkoden i fältet ”Ekonomisk aktör” (i formen FI1234567-800101).

 

Ytterligare uppgifter

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen Tjänsten fyller automatiskt i koden ”FIPDF” för ytterligare uppgifter. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ om du till exempel behöver visa upp Tullens anmälan för transportfirman eller lagerhavaren. 

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i deklarationen. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Till exempel om varorna befordrats från ett tillfälligt lager i ett annat unionsland, ange koden för ytterligare uppgifter ”FITTJ – Flyttning från ett tillfälligt lager i ett annat medlemsland”.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar på knappen ”Ta bort valda”.

 

Bifogade dokument

Ange här bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen. Vid tillfällig lagring behövs vanligtvis inte några bifogade dokument.

 

Lägg till tillstånd

Ange tillståndets uppgifter genom att klicka på knappen ”+ Lägg till tillstånd”.

Ange i fältet ”Tillståndets identifikation” numret på tillståndet till det tillfälliga lager (FITSTxxxx) från vilket varorna befordrats (avsändande lagret). Övriga uppgifter om tillståndet, såsom typ av tillstånd, tillståndshavare och namn, ifylls automatiskt utifrån tillståndsnumret.