Anmälan om planerad befordran

Innehavaren av tillståndet till det avsändande tillfälliga lagret avger en anmälan om planerad befordran innan varorna börjar befordras. Befordran av varorna kan inledas när anmälan blivit registrerad.

Delar i anmälan om planerad befordran

Anmälan om planerad befordran består av två delar:

  • ”Aktörer” där man anger aktörsuppgifter som är gemensamma för hela anmälan.
  • ”Deklarationsparti” där man anger uppgifter om tillstånd, plats och varor.