Tulliselvitettävä erä (Siirron jälkeinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus)

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä - Päätason tiedot” -näytöllä seuraavat tiedot:

  • käyttämäsi viite tai viitteet
  • lastausmaa ja lastauspaikka
  • tavaroiden alkuperäinen esittämisaika
  • kuljetusvälineen tiedot 
  • tavaroiden sijaintitiedot.

 

Perustiedot 

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tapahtuman tunniste

Tapahtuman tunniste täyttyy automaattisesti ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Toimijan viite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä.

Lisäviite

Voit ilmoittaa jonkin muun viitteen.

Viitenumero (UCR) 

Jos lähettäjä on antanut lähetykselle yksilöllisen viitteen, joka pysyy samana läpi koko toimitusketjun, ilmoita se. Viite voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava.

Lastausmaa

Ilmoita maa, jossa tavarat on lastattu siihen kuljetusvälineeseen, jolla ne saapuvat tai saapuivat ensimmäiseen varastoon satamassa tai lentokentällä. Ilmoita tieto joko tässä tulliselvitettävän erän tietona tai myöhemmin alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tietona. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa ei ilmoiteta alkuperäistä kontin lastausmaata. 

Lastauspaikka

Ilmoita sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin tai muun paikan nimi, jossa tavarat on lastattu kuljetusvälineeseen, jolla tavarat saapuvat tai saapuivat ensimmäiseen varastoon satamassa tai lentokentällä. Ilmoita tieto samassa ilmoitusosassa kuin lastausmaa. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa ei ilmoiteta alkuperäistä kontin lastauspaikkaa.

Alkuperäinen esittämisaika

Ilmoita alkuperäinen esittämispäivä ja -aika jolloin tavarat on esitetty ensimmäiseen varastoon satamassa tai lentokentällä.

 

Kuljetustiedot

Ilmoita kuljetustietoihin vaaditut tiedot kuljetusvälineestä. Lue tarkemmat ohjeet alta. 

Kuljetusmuoto saavuttaessa

Valitse alasvetovalikosta kuljetusmuoto, jolla tavarat saapuvat tai saapuivat. Jos tavarat saapuivat laivalla, valitse ”1 – Merikuljetus”. Jos tavarat saapuivat lentoteitse, valitse ”4 – Lentokuljetus”.

Kuljetusasiakirjan tyyppi

Valitse alasvetovalikosta koko ilmoitusta koskevan kuljetusasiakirjan tyyppi.

Kuljetusasiakirjan numero

Ilmoita koko ilmoitusta koskevan kuljetusasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. 

Tunnisteen tyyppi

Valitse alasvetovalikosta kuljetusvälineen tunnusta kuvaava vaihtoehto, esimerkiksi ”10 – Aluksen IMO-tunnistenumero”.

Kuljetusvälineen tunniste

Ilmoita kuljetusvälineen numero tai nimi.

Lisää kontti

Ilmoita lastiyksikön tiedot painamalla ”+ Lisää kontti” -painiketta. Tieto on mahdollista ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tietoina, alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tietona tai tavaraerän tiedoissa. Ilmoita tieto vain yhdessä paikassa.

  • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos ilmoituksen kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
  • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos alatason lähetyserän kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
  • Konttien tiedot ilmoitetaan tavaraerän tiedoissa, jos niitä ei ole ilmoitettu lähetyserän tai alatason lähetyserän tiedoissa. 

Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita ”Kontin tunnus” -kenttään kontin numero. Jos tavara on jalkalavakontissa tai puoliperävaunussa, ilmoita kenttään jalkalavakontin numero tai puoliperävaunun rekisteritunnus. Merikontista ilmoita tunnus muodossa neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Yleisimmät sijaintitietoihin liittyvät valinnat, jossa ilmoitetaan tiedot väliaikaisesta varastosta.

Ilmoita sinettitiedot painamalla ”Lisää tai näytä sinetit” -painiketta, jolloin avautuu uusi ikkuna. Ilmoita ensimmäisen sinetin numero kenttään ”Sinetin numero”. Jos sinettejä on enemmän, lisää rivi painikkeesta ”+ Lisää sinetti” ja ilmoita sitten toisen sinetin numero. Kun olet ilmoittanut kaikki sinetit, paina ”Tallenna sinetit” -painiketta, jolloin ikkuna sulkeutuu ja palaat takaisin ilmoitukseen. Jos ilmoitat sinettejä, sinettien lukumäärä täydentyy automaattisesti kohtaan ”Sinettien lukumäärä”.

 

Sijaintitiedot 

Ilmoita sijaintitiedoissa tiedot tavaran lähettävästä ja tavaran vastaanottavasta väliaikaisesta varastosta.

Väliaikainen varasto

Ilmoita kohdassa ”Väliaikainen varasto” tiedot vastaanottavasta väliaikaisesta varastosta, johon tavarat purettiin. Ilmoita väliaikaisen varaston tunniste (muodossa FI1234567-800101). Varaston tyyppi ja osoite tulevat automaattisesti näkyviin varaston tunnisteen perusteella. 

Tavaran sijainti

Ilmoita kohdassa ”Tavaran sijainti” tiedot lähettävästä väliaikaisesta varastosta, josta tavarat siirrettiin.
Ilmoita sijaintityypin koodiksi ”B – Luvanvarainen paikka” ja tarkentimeksi ”X - Varastotunniste”. Tämän jälkeen muut paikasta ilmoitettavat tiedot tulevat näkyviin.

Ilmoita ”Talouden toimija” -kentässä varaston tunniste (muodossa FI1234567-800101).

 

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi Tullin ilmoituksen esitettäväksi kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle. 

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.

Esimerkiksi jos tavarat on siirretty väliaikaisesti varastoituna toisesta unionimaasta, ilmoita lisätietokoodi ”FITTJ – Siirto toisen jäsenmaan väliaikaisesta varastosta”.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valintaruutu, joka on koodia edeltävässä sarakkeessa, ja painamalla yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

 

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteiset liiteasiakirjat. Väliaikaisessa varastoinnissa ei yleensä tarvita liiteasiakirjoja.

 

Lisää lupa

Ilmoita luvan tiedot painamalla ”+ Lisää lupa” -painiketta.
Ilmoita ”Lupatunniste”-kenttään sen väliaikaisen varaston luvan numero (FITSTLxxxx), josta tavarat on siirretty (lähettävä varasto). Muut tiedot luvasta, kuten lupatyyppi, luvanhaltija ja nimi, täyttyvät automaattisesti lupanumeron perusteella.