Kuljetusasiakirja - Toimijat (Siirron jälkeinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus)

Ilmoita toimijoiden tiedot tässä kuljetusasiakirjan tietoina, jos ilmoituksen alatason (house) kuljetusasiakirjoilla on eri lähettäjät tai vastaanottajat. Sen sijaan, jos kaikilla ilmoituksen kuljetusasiakirjoilla on samat toimijat, ilmoita toimijan tiedot koko ilmoitusta koskevina tietoina jo aiemmin ”Toimijat”-ilmoitusosassa.

Lähettäjä

Lähettäjän tunnistenumerona voi ilmoittaa vain EORI-numeron. Kun ilmoitat lähettäjän EORI-numeron, palvelu täyttää muut tiedot automaattisesti. Jos lähettäjällä ei ole EORI-numeroa, jätä tunnistenumero tyhjäksi ja ilmoita lähettäjän nimi- ja osoitetiedot.

Vastaanottaja

Vastaanottajan tunnistenumerona voi ilmoittaa vain EORI-numeron. Kun ilmoitat vastaanottajan EORI-numeron, palvelu täyttää muut tiedot automaattisesti. Jos vastaanottajalla ei ole EORI-numeroa, jätä tunnistenumero tyhjäksi ja ilmoita vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot.

Muu tiedoksisaaja

Ilmoita muu tiedoksisaaja, jos tavaroita kuljetetaan siirrettävällä konossementilla (”to order”), jossa ei eritellä, kenelle konossementti siirretään, eivätkä vastaanottajan tiedot ole tiedossa. Jos ilmoitat muun tiedoksisaajan, ilmoita myöhemmin ”Lisätiedot”-kohdassa lisätietokoodi ”10600”.

Ilmoita muun tiedoksisaajan tiedot samassa ilmoitusosassa kuin vastaanottajan tiedot.