Kuljetusasiakirja - Tavaraerät (Siirron jälkeinen väliaikaisen varastoinnin ilmoitus)

 

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot tavaraerästä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Nimike

Ilmoita tavaran tullinimike kuuden numeron tarkkuudella. Tullinimikkeen ilmoittaminen ei ole pakollista.

Tavarankuvaus

Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna”.

Tavarankuvaus (Taric)

Tämä kenttä täydentyy automaattisesti, jos olet syöttänyt voimassa olevan tullinimikkeen. 

CUS-koodi

Ilmoita CUS-koodi, jos tavaraan kohdistuu Taricin mukaisia CUS-koodiin liittyviä toimenpiteitä. CUS-koodi on tiettyjen kemiallisten aineiden ja valmisteiden tunniste. Vaikka ilmoitat CUS-koodin, sinun pitää ilmoittaa myös tavarankuvaus.

Lisää UNDG

Lisää YK:n vaarallisten aineiden koodi (UNDG-koodi), jos varastoon purettiin vaarallista ainetta.

 

Pakkaukset

Ilmoita pakkaustiedot. Pakkauksella tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista.

Valitse ”Pakkauslaji”-kentässä pakkausten lajia ilmaiseva koodi. 
 
Ilmoita ”Pakkausten lukumäärä” -kentässä yksittäisten pakkausten lukumäärä. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita tavaroiden kappalemäärä. Irtotavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää. Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0).

Ilmoita ”Lähetysmerkinnät”-kentässä vapaamuotoinen kuvaus kollien tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista. Jos kolleissa ei ole merkintöjä, ilmoita "Ei merkkejä". Jos pakkauksen lukumääräksi on ilmoitettu nolla, ilmoita samat pakkausmerkinnät kuin sillä erällä, jossa pakkausten kokonaismäärä on ilmoitettu. 
Jos tavaralla on useampi pakkauslaji, ilmoita ne omilla riveillä. Saat näkyviin uuden rivin, kun painat painiketta ”+ Lisää pakkaus”.

 

Kuljetustiedot

Ilmoita kuljetustietoihin tiedot konteista ja passiivisesta kuljetusvälineestä.

Lisää kontti

Ilmoita lastiyksikön tiedot painamalla ”+ Lisää kontti” -painiketta. Tieto on mahdollista ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tietoina, alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tietona tai tavaraerän tiedoissa. Ilmoita tiedot vain yhden kerran.

  • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos ilmoituksen kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
  • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos alatason lähetyserän kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
  • Konttien tiedot ilmoitetaan tavaraerän tiedoissa, jos niitä ei ole ilmoitettu lähetyserän tai alatason lähetyserän tiedoissa. 

Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita ”Kontin tunnus” -kenttään kontin numero. Jos tavara on jalkalavakontissa tai puoliperävaunussa, ilmoita kenttään jalkalavakontin numero tai puoliperävaunun rekisteritunnus. Merikontista ilmoita tunnus muodossa neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.
 

Ilmoita sinettitiedot painamalla ”Lisää tai näytä sinetit” -painiketta, jolloin avautuu uusi ikkuna. Ilmoita ensimmäisen sinetin numero kenttään ”Sinetin numero”. Jos sinettejä on enemmän, lisää rivi painikkeesta ”+ Lisää sinetti” ja ilmoita sitten toisen sinetin numero. Kun olet ilmoittanut kaikki sinetit, paina ”Tallenna sinetit” -painiketta, jolloin ikkuna sulkeutuu ja palaat takaisin ilmoitukseen. Jos ilmoitat sinettejä, sinettien lukumäärä täydentyy automaattisesti kohtaan ”Sinettien lukumäärä”.

Lisää passiivisen kuljetusvälineen tiedot

Passiivinen kuljetusväline on esimerkiksi kuorma-auto tai ajoneuvoyhdistelmä, joka on lastattu merialukseen yhdistetyn kuljetuksen tapauksessa. Ilmoita tieto joko kuljetusasiakirjan tulliselvitettävällä erällä tai tavaraerällä.  

Valitse ”Tunnisteen tyyppi” -alasvetovalikosta passiivisen kuljetusvälineen tyyppi, esimerkiksi ”30 – Maantieliikenteen ajoneuvon rekisterinumero”.

Ilmoita ”Kuljetusvälineen tunniste” -kenttään passiivisen kuljetusvälineen numero tai nimi valitsemasi tyypin mukaan. 

 

Edeltävä asiakirja

Ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi sen ilmoituksen tiedot, jolla tavarat saapuivat lähettävään varastoon. Valitse ensin ”+ Lisää asiakirja” -painike ja ilmoita sitten vaaditut tiedot.
 
Valitse alasvetovalikosta edeltävän asiakirjan tyypiksi joko "337 − Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus" tai "355 − Saapumisen yleisilmoitus". Ilmoita kohdassa ”Edeltävän asiakirjan viite” väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tai saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero. 
Jos et siirtänyt kaikkia alatason kuljetusasiakirjalla ilmoitettuja eriä, ilmoita siirrettyjen tavaraerien numerot. Jos siirsit kaikki edeltävän asiakirjan tavaraerät samalla siirtoilmoituksella, tavaraeriä ei tarvitse ilmoittaa.

Kohdassa ”Kuljetusasiakirjan numero” ilmoita väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen tai saapumisen yleisilmoituksen kuljetusasiakirjan numero, esimerkiksi HAWB:n (alalentorahtikirja) tai konossementin numero.