Tulliselvitettävä erä (Ilmoitus siirron päättymisestä )

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä seuraavat tiedot:

  • käyttämäsi viite tai viitteet
  • tiedot siirretystä tavarasta ja siirron tulos.

 

Perustiedot 

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tapahtuman tunniste

Palvelu täyttää tapahtuman tunnisteen automaattisesti ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Toimijan viite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä.

Lisäviite

Voit ilmoittaa jonkin muun viitteen, esimerkiksi ilmoituksesta vastuullisen kuljetusliikkeen oman viitenumeron.

Siirron jälkeisen väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN

Ilmoita sen väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero, jonka tavarat vastaanottanut varasto on antanut siirron jälkeen. Tieto ei ole pakollinen.

 

Siirretyt tavarat

Lisää siirrettyjen tavaroiden tiedot ”+ Lisää tavaraerä” -painikkeesta. Ilmoita samat tiedot kuin ilmoituksessa aiotusta siirrosta. 

Ensimmäiseen sarakkeeseen ”Edeltävän asiakirjan tyyppi” ilmoita sama edeltävän asiakirjan tyyppi, joka on annettu ilmoituksessa aiotusta siirrosta.

”Edeltävän asiakirjan viite” -sarakkeeseen ilmoita sama MRN-viitenumero, joka on annettu ilmoituksessa aiotusta siirrosta. 

”Kuljetusasiakirjan viite” -sarakkeeseen ilmoita sama alatason kuljetusasiakirjan viitenumero, joka on annettu ilmoituksessa aiotusta siirrosta.

”Tavaraerä”-sarakkeeseen ilmoita sama tavaraerän numero, joka on annettu ilmoituksessa aiotusta siirrosta.

Ilmoita siirron tulos valitsemalla koodi alavetovalikosta ”Siirto valmis”. Ilmoita "0", jos siirto on peruuntunut. Ilmoita arvo "1", jos siirto on suoritettu ja kaikki tai ainakin osa tavaroista tuli perille. Ilmoita arvo ”2”, jos tavarat eivät saapuneet lainkaan.

Jos ilmoitit tulokseksi koodin ”0 – Siirto peruttu” tai ”1 - Siirto suoritettu”, ilmoita kentässä ”Kuvaus” vapaamuotoinen kuvaus siitä, miksi siirto peruuntui tai miksi vain osa tavaroista saapui perille.