Tulliselvitettävä erä (Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus)

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä - Päätason tiedot” -näytöllä seuraavat tiedot:

 • käyttämäsi viite tai viitteet
 • lastausmaa ja lastauspaikka
 • tavaroiden arvioidun esittämisaika
 • kuljetusvälineen tiedot
 • tavaroiden sijaintitiedot.

 

Perustiedot 

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tapahtuman tunniste

Tapahtuman tunniste täyttyy automaattisesti ilmoituksen lähettämisen jälkeen.

Toimijan viite

Toimijan viite on tulli-ilmoituksen yksilöivä, ilmoittajan antama vapaamuotoinen viite. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä.

Lisäviite

Voit ilmoittaa jonkin muun viitteen, esimerkiksi ilmoituksesta vastuullisen kuljetusliikkeen oman viitenumeron.

Viitenumero (UCR) 

Jos lähettäjä on antanut lähetykselle yksilöllisen viitteen, joka pysyy samana läpi koko toimitusketjun, ilmoita se.
Viite voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava.

Lastausmaa

Ilmoita maa, jossa tavarat on lastattu siihen kuljetusvälineeseen, jolla ne saapuvat tai saapuivat. Ilmoita tieto joko tässä tulliselvitettävän erän tietona tai myöhemmin alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tietona. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa ei ilmoiteta alkuperäistä kontin lastausmaata. 

Lastauspaikka

Ilmoita sen sataman, lentokentän, rahtiterminaalin tai muun paikan nimi, jossa tavarat on lastattu kuljetusvälineeseen, jolla tavarat saapuvat tai saapuivat. Ilmoita tieto samassa ilmoitusosassa kuin lastausmaa. Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa ei ilmoiteta alkuperäistä kontin lastauspaikkaa.

Arvioitu esittämisaika 

Jos annat väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen ennakkoon, ilmoita arvioitu tavaroiden esittämisaika. Lentoteitse saapuvasta tavarasta voit ilmoittaa aikataulun mukaisen saapumisajan. Meriliikenteessä ilmoita esimerkiksi Portnet-palveluun ilmoitettu saapumisaika. 

Esittämistullitoimipaikka ja esittämisaika 

Jos annat yhdistettyä väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoitusta, ilmoita tullitoimipaikka, jonne tavarat esitetään, sekä esittämisaika.

Voit ilmoittaa esittämispäivän ja -ajan arviona. Jos esittämisilmoitus annetaan sähköisesti vasta tavaroiden saapumispäivän jälkeen tai varamenettelyn päättymisen jälkeen, sinun pitää kuitenkin ilmoittaa todellinen esittämispäivä ja -aika. Korjaavassa ilmoituksessa ilmoita alkuperäisen ilmoituksen aika.

 

Kuljetustiedot

Ilmoita kuljetustietoihin vaaditut tiedot kuljetusvälineestä. Lue tarkemmat ohjeet alta. 

Kuljetusmuoto saavuttaessa

Valitse alasvetovalikosta kuljetusmuoto, jolla tavarat saapuvat tai saapuivat. Jos tavarat saapuivat laivalla, valitse ”1 – Merikuljetus”. Jos tavarat saapuivat lentoteitse, valitse ”4 – Lentokuljetus”.

Kuljetusasiakirjan tyyppi

Valitse alasvetovalikosta koko ilmoitusta koskevan kuljetusasiakirjan tyyppi.

Kuljetusasiakirjan numero

Ilmoita koko ilmoitusta koskevan kuljetusasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. 

Tunnisteen tyyppi

Valitse alasvetovalikosta kuljetusvälineen tunnusta kuvaava vaihtoehto, esimerkiksi ”10 – Aluksen IMO-tunnistenumero”.

Kuljetusvälineen tunniste

Ilmoita kuljetusvälineen numero tai nimi.

Lisää kontti

Ilmoita lastiyksikön tiedot painamalla ”+ Lisää kontti” -painiketta. Tieto on mahdollista ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tietoina, alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tietona tai tavaraerän tiedoissa. Ilmoita tieto vain yhdessä paikassa.

 • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa koko ilmoitusta koskevana tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos ilmoituksen kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
 • Konttien tiedot voidaan ilmoittaa alatason kuljetusasiakirjan tulliselvitettävän erän tiedoissa, jos alatason lähetyserän kaikki tavarat ovat samassa kontissa.
 • Konttien tiedot ilmoitetaan tavaraerän tiedoissa, jos niitä ei ole ilmoitettu lähetyserän tai alatason lähetyserän tiedoissa. 

Jos tavara on ilmoitushetkellä kontissa, ilmoita ”Kontin tunnus” -kenttään kontin numero. Jos tavara on jalkalavakontissa tai puoliperävaunussa, ilmoita kenttään jalkalavakontin numero tai puoliperävaunun rekisteritunnus. Merikontista ilmoita tunnus muodossa neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Ilmoita sinettitiedot painamalla ”Lisää tai näytä sinetit” -painiketta, jolloin avautuu uusi ikkuna. Ilmoita ensimmäisen sinetin numero kenttään ”Sinetin numero”. Jos sinettejä on enemmän, lisää rivi painikkeesta ”+ Lisää sinetti” ja ilmoita sitten toisen sinetin numero. Kun olet ilmoittanut kaikki sinetit, paina ”Tallenna sinetit” -painiketta, jolloin ikkuna sulkeutuu ja palaat takaisin ilmoitukseen. Jos ilmoitat sinettejä, sinettien lukumäärä täydentyy automaattisesti kohtaan ”Sinettien lukumäärä”.

 

Sijaintitiedot 

Ilmoita sijaintitiedoissa aina tavaran sijainti. Jos tavara esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, ilmoita myös väliaikaisen varaston tiedot. Lue tarkemmat tiedot alta.

Yleisimmät sijaintitietoihin liittyvät valinnat, jossa ilmoitetaan tiedot väliaikaisesta varastosta.

Väliaikainen varasto

Jos tavarat puretaan väliaikaiseen varastoon, ilmoita väliaikaisen varaston varastotunniste. Varaston tyyppi ja osoite täyttyvät automaattisesti varastotunnisteen perusteella.
Varaston tunniste pitää ilmoittaa, vaikka vain osa lähetyksestä purettaisiin varastoon. Tällöin alkuperäisessä ilmoituksessa on pitänyt ilmoittaa tavaroiden status tavaraerän tiedoissa.

Tavaran sijainti 

Ilmoita tässä kohdassa, missä tavarat ovat, kun ne esitetään Tullille ja ovat Tullin tarkastettavissa. Paikka voi olla väliaikainen varasto, Tullin hyväksymä tai osoittama paikka, tullitoimipaikka tai pakottavissa tilanteissa (Force majeure) jokin muu paikka.

Valitse ensin alasvetovalikosta sijaintityypin koodi. Muut sijaintipaikasta ilmoitettavat tiedot tulevat näkyviin sijaintityypin valinnan jälkeen.

Ilmoita sijaintitiedot seuraavien ohjeiden mukaan:

 • Jos tavarat ovat esittämishetkellä väliaikaisessa varastossa
  • Valitse sijaintityypin koodiksi B ja tarkentimeksi X.
  • Ilmoita ”Talouden toimija” -kentässä varaston tunniste.
 • Jos tavarat ovat esittämishetkellä muussa Tullin hyväksymässä paikassa, esimerkiksi paikassa, jolla on Tullin hyväksymän paikan lupa
  • Valitse sijaintityypin koodiksi C ja tarkentimeksi X.
  • Ilmoita ”Talouden toimija” -kentässä varaston tunniste.
 • Jos tavarat ovat Tullin osoittamassa paikassa, esimerkiksi tehdassatamassa tai muussa Tullin osoittamassa paikassa
  • Valitse sijaintityypin koodiksi A ja tarkentimeksi Z.
  • Ilmoita osoitekenttiin käyntiosoite.
 • Jos tavarat ovat tullitoimipaikassa (esim. kun kyseessä on suora siirtolastaus)
  • Valitse sijaintityypin koodiksi A ja tarkentimeksi V.
  • Ilmoita ”Tullitoimipaikka”-kentässä tullitoimipaikan koodi.

Sijaintipaikan tunnisteeksi ei saa ilmoittaa lupanumeroa (sijaintityyppi C, tarkennin Y).

 

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi Tullin ilmoituksen esitettäväksi kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle. 

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”.

Esimerkiksi jos kuljetusliikkeellä on lupa käyttää yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä, jossa tavarat voi meri- ja lentoliikenteessä asettaa passitusmenettelyyn sähköisellä kuljetusasiakirjalla (ETD), ilmoita lisätietokoodi ”FIETD”.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valintaruutu, joka on koodia edeltävässä sarakkeessa, ja painamalla yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.

 

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteiset liiteasiakirjat. Väliaikaisessa varastoinnissa ei yleensä tarvita liiteasiakirjoja.

 

Luvat

Väliaikaisen varaston lupaa ei tarvitse ilmoittaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksessa tai yhdistetyssä väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoituksessa.