Passitusilmoitus (T-passitus ja TIR-carnet)

Passitusilmoituksen voit antaa, kun tavarat ovat Tullin tarkastettavissa. Ilmoituksen voi antaa tavanomaisessa menettelyssä tai yksinkertaistetussa menettelyssä (valtuutettu lähettäjä).

Passitusilmoituksen antamisesta ja siinä ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta on vastuussa menettelyn haltija. 

Kun ilmoitus on hyväksytty ja se on saanut MRN-viitenumeron, passitusta seuraavan ilmoituksen voi antaa ennakkoon ja se jää odottamaan tavaroiden esittämistä Tullille.

Passitusilmoituksen osat

Passitusilmoitus koostuu viidestä ilmoitusosasta:

 • ”Toimijat”, jossa ilmoitetaan yhteyshenkilön tiedot, passitusmenettelyn haltijan tiedot, edustajan tiedot, lähettäjän ja vastaanottajan tiedot. 
 • ”Tulliselvitettävä erä”, jossa ilmoitetaan koko ilmoitukselle yhteiset tiedot, muun muassa toimijan viite, ilmoitustyyppi, tullitoimipaikat ja tavaroiden sijaintitiedot. 
 • ”Lähetyserä”, joka koostuu puolestaan kolmesta ilmoitusosasta:
  • ”Toimijat”, ei käytössä toistaiseksi.
  • ”Tulliselvitettävä erä”, ei käytössä toistaiseksi.
  • "Tavaraerän tiedot”, jossa ilmoitetaan tavaroiden perustiedot, esimerkiksi tavaroiden tullinimike, tavarankuvaus, määrätiedot, pakkaustiedot ja passitusta edeltävät asiakirjat.
 • ”Kuljetustiedot” jossa ilmoitetaan kuljetusmuoto ja kuljetusväline lähdettäessä ja rajalla, kontit ja sinetit sekä kuljetusreitti.
 • ”Vakuudet”, jossa ilmoitetaan vakuustyyppi, vakuuden viitenumero (GRN), tunnusluku ja varattava määrä (EUR).