Tulliselvitettävän erän tiedot 

Ilmoita ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä seuraavat tiedot: toimijan viite, lisäilmoitustyyppi, veronmääräytymispäivä, laskutettu kokonaissumma, sijaintitiedot, lisätiedot ja liiteasiakirjat.

Perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Toimijan viite

Ilmoita toimijan viitteeksi tulli-ilmoituksen yksilöivä, vapaamuotoinen viitenumero. Viitteen pituus voi olla enintään 22 merkkiä, ja se voi koostua numeroista, kirjaimista tai erikoismerkeistä. 

Ilmoitustyyppi

Ilmoitustyyppi täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perusteella. Verorajailmoituksissa ilmoitustyyppinä on aina ”CO – Unionitavarat unionin sisäpuoleisessa kaupankäynnissä”. Ilmoitustyyppiä ei voi vaihtaa. Jos ilmoitustyyppi on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Lisäilmoitustyyppi

Palvelu täyttää automaattisesti lisäilmoitustyypiksi ”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”. Jos annat kausi-ilmoituksen määräajassa eli viimeistään tuontikuukautta seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä, ilmoita lisäilmoitustyypiksi ”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”. Ilmoitustyypiksi voi vaihtaa ”R – Jälkikäteen jätetty ilmoitus” vain poikkeustapauksissa, jos esimerkiksi ilmoitusta ei ole annettu määräajassa. 

Veronmääräytymispäivä

Jos ilmoituksen antamispäivä on sama kuin saapumispäivä, ilmoita veronmääräytymispäiväksi saapumispäivä.

Jos annat yksivaiheisen ilmoituksen ennakolta, valitse päivä, jolloin arvioit tavaran saapuvan tai jolloin tavara ylittää verorajan. Jos tavara on jo saapunut verorajan yli etkä tiedä verorajan ylittämispäivää, voit ilmoittaa sen päivän, jolloin olet vastaanottanut saapumisilmoituksen.

Jos annat kausi-ilmoituksen kalenterikuukaudesta, ilmoita kohdassa veronmääräytymispäiväksi poikkeuksellisesti kausi-ilmoituksen antamispäivämäärä.

Jos annat sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin tulli-ilmoitusta, valitse veronmääräytymispäiväksi ilmoituksen antamispäivä.

Laskutettu kokonaissumma ja valuuttalaji

Ilmoita laskutettu kokonaissumma tässä tulliselvitettävän erän tiedoissa vain, jos tuoja on arvonlisäverorekisteröity. Jos tuoja on arvonlisäverorekisteröimätön, et voi ilmoittaa tietoa tässä. Ilmoita tavaran hinta myöhemmin tavaraerän tiedoissa.

Ilmoita koko lähetyksen laskutettava kokonaissumma kuljetuskustannuksineen euroissa.

Jos annat kausi-ilmoituksen, ilmoita kaikkien kausi-ilmoitukseen liittyvien edeltävien ilmoitusten kokonaissumma euroina. Jos ilmoitat tavaraa jalostettavaksi, ilmoita tavaran arvo. Jos ilmoitat jalostuksen päättymisestä, ilmoita jalostuksen arvo. Jos annat väliaikaisen maahantuonnin ilmoitusta, ilmoita tavaran arvo.

Sijaintitiedot

Kansallisessa verorajailmoituksessa ei yleensä tarvitse ilmoittaa varastotunnistetta. Jos annat ilmoitusta Ahvenanmaalle tuotavasta tavarasta ja tiedät ilmoitusta antaessasi, että tavara kuljetetaan väliaikaisen varaston kautta, ilmoita varasto. Varastotunniste on EORI-numero jatko-osilla (esimerkiksi FI1234567-800101).

Jos annat arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kausi-ilmoitusta, ilmoita tavaran sijainniksi osoite, jossa tuoja otti tavarat vastaan.

Lisätiedot

Ilmoita ”Lisätiedot”-kohdassa tarvittaessa yksi tai useampi koko ilmoitusta koskeva lisätietokoodi. Palvelu täyttää automaattisesti lisätietokoodin ”FIPDF”. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelu luo päätöksistä määrämuotoisen pdf-asiakirjan, jonka voit myöhemmin hakea asiointipalvelusta. Älä poista tätä valintaa, jos tarvitset esimerkiksi luovutuspäätöksen, jonka esität kuljetusliikkeelle tai varastonpitäjälle.

Jos sinun tarvitsee ilmoittaa jokin muu lisätieto, voit lisätä sen painikkeesta ”+ Lisää lisätieto”. Valitse alasvetovalikosta ilmoituksessa tarvittava koodi. Anna tarvittaessa lisätietokoodin kuvaus kentässä ”Kuvaus”. Lisätietokoodit FIPDF, FITIJ, FITPA, FIAXM ja FIMAN eivät vaadi kuvausta.
Esimerkkejä lisätietokoodeista:

  • Jos annat arvonlisäverorekisteröidyn tuojan kausi-ilmoitusta, ilmoita "FITIJ – Tuonti kansallisen verorajan yli, ilmoitus jaksolta" ja sen kuvaukseksi kuukausi, johon ilmoitus kohdistuu (kk/vvvv). Veronmääräytymiskuukausi on se kuukausi, jolloin kuljetusliike on luovuttanut tavaran hallinnan vastaanottajalle. Tämä on päivämäärä, jonka tuoja on merkinnyt kirjanpitoonsa tulli-ilmoittamisen ensimmäisessä vaiheessa.
  • Jos annat kausi-ilmoitusta, ilmoita koodi ”FIPER”. Sen kuvauksena on automaattisesti koontijakson pituus aiemmin tekemiesi valintojen perusteella. 
  • Jos ilmoitat laskutetun tai laskutettavan summan arvioituna tietona, ilmoita lisätietokoodi "FITPA – Tuonti kansallisen verorajan yli, tiedot perustuvat arviotietoon". Ilmoita lopullinen laskutettu kokonaissumma jälkikäteen 30 päivän sisällä siitä, kun annoit arvioidun laskutetun kokonaissumman. Lue Tullin verkkosivuilta tarkemmat ohjeet lopullisen kokonaissumman ilmoittamiseen. 
  • Jos annat ilmoitusta sisäiseen jalostukseen tai väliaikaiseen maahantuontiin asetettavasta tai palautuvasta tavarasta, ilmoita lisätietokoodeilla suunta, johon tavaraa kuljetaan. Kun tavaraa kuljetetaan Ahvenanmaalle, käytä lisätietokoodia ”FIAXM”. Kun tavaraa kuljetetaan muualle Suomeen, käytä lisätietokoodia ”FIMAN”.

Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen lisätietokoodirivin, poista se valitsemalla valinta koodia edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”. 

Liiteasiakirjat

Ilmoita tässä koko ilmoitukselle yhteiset liiteasiakirjat. Tuonnin tulli-ilmoituksessa on aina ilmoitettava kauppalasku tai muu liiteasiakirja, jonka avulla ilmoitettava tavara voidaan yhdistää tuojan kirjanpitoon. Jos tavaraan liittyy muita Tullille ilmoitettavia liiteasiakirjoja, ilmoita myös ne.

Huomioi, että jos sinulla on Åland Postin asiakkaalle antama saapumisilmoituksen tunnus (AN-tunnus), älä ilmoita sitä tässä, vaan myöhemmin edeltävänä asiakirjana.

Jos annat kausi-ilmoitusta, ilmoita liiteasiakirjaksi lasku tai muu asiakirja, joka on yhdistettävissä tuojan kirjanpitoon ja tavaratoimitukseen sekä tavarasta maksettuun tai maksettavaan summaan. 

Jos ilmoitat sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin päättymisestä, ilmoita liiteasiakirjan tyypiksi ”C019”. Ilmoita tunnisteeksi sen ilmoituksen MRN-viitenumero, jolla tavara asetettiin sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Lisää asiakirja painamalla painiketta ”+ Lisää asiakirja”. Valitse alasvetovalikosta liiteasiakirjan tyyppi ja ilmoita asiakirjan tunniste, kuten liiteasiakirjan numero tai muu yksilöintitieto. 

Ilmoittamaasi asiakirjaa ei tarvitse ladata liitteeksi, ellei Tulli erikseen pyydä sitä. Voit ladata liitteen painikkeesta ”Lataa liite”. Sallitut liitetiedoston muodot ovat PDF, JPG, PNG ja TIF. Liitteen enimmäiskoko on 5 MB. Palvelu täyttää automaattisesti kentän ”Liitetiedoston viite”, jos lataat asiakirjan liitteeksi.

Voit tarvittaessa lisätä asiakirjoja painikkeesta ”+ Lisää asiakirja”. Jos olet vahingossa lisännyt ylimääräisen liiteasiakirjarivin, poista se valitsemalla valintaruutu tyyppiä edeltävästä sarakkeesta ja painamalla kohdan yläosassa olevaa painiketta ”Poista valitut”.