Kansallinen verorajailmoitus: Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus

Ilmoitusta käytetään Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä, kun

  • tavaraa tuodaan
  • tavara lähetetään jalostettavaksi tai korjattavaksi tai se palautuu jalostuksesta tai korjauksesta
  • tavaraa kuljetetaan väliaikaisesti verorajan yli. 

Katso yleisiä ohjeita ilmoituksen täyttämisestä ohjeen kohdasta ”Yleistä ilmoituksen täyttämisestä”.

Kansallisen verorajailmoituksen osat

Kansallinen verorajailmoitus koostuu kolmesta ilmoitusosasta: ”Toimijat”, ”Tulliselvitettävä erä” (tulliselvitettävän erän tiedot, jotka ovat yhteiset ilmoituksen kaikille tavaraerille) ja ”Tavaraerät” (tavaraeräkohtaiset tiedot).

Jokainen ilmoitusosa näkyy palvelussa omana näyttönään. Pääset eri ilmoitusosiin valitsemalla vastaavan nimisen painikkeen sivunavigaatiosta. 

Arvonlisäverorekisteröity ja -rekisteröimätön tuoja ilmoittavat joitakin tietoja eri osioissa. Esimerkiksi arvonlisärekisteröity tuoja ilmoittaa laskutetun kokonaissumman tulliselvitettävän erän tiedoissa, kun taas arvonlisäverorekisteröimätön tuoja ilmoittaa kauppahinnan tavaraerän tiedoissa.