Vähäarvoisia tavaroita koskeva tulli-ilmoitus

Vähäarvoisen tavaran tulli-ilmoitusta käytetään, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • tavaran arvo on enintään 150 euroa
  • tavarat eivät ole kieltojen, rajoitusten tai valmisteveron alaisia
  • menettelykoodi on 4000 eli luovutus vapaaseen liikkeeseen ilman edeltävää menettelyä
  • tavarat tuodaan EU:n ulkopuolelta.

Katso yleisiä ohjeita ilmoituksen täyttämisestä ohjeen kohdasta ”Yleistä ilmoituksen täyttämisestä”.

Vähäarvoisen tavaran tulli-ilmoituksen osat

Vähäarvoisen tavaran tuonti-ilmoitus koostuu kolmesta ilmoitusosasta: ”Toimijat”, ”Tulliselvitettävä erä” (tulliselvitettävän erän tiedot, jotka ovat yhteiset ilmoituksen kaikille tavaraerille) ja ”Tavaraerät” (tavaraeräkohtaiset tiedot).

Jokainen ilmoitusosa näkyy palvelussa omana näyttönään. Pääset eri ilmoitusosiin valitsemalla vastaavan nimisen painikkeen sivunavigaatiosta.