Tulldeklaration för varor av lågt värde

En deklaration för varor av lågt värde används när följande villkor uppfylls:

  • varans värde är högst 150 euro
  • varorna omfattas inte av förbud, restriktioner eller punktskatter
  • förfarandekoden är 4000, dvs. övergång till fri omsättning utan föregående förfarande
  • varorna importeras från ett land utanför EU.

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en tulldeklaration för varor av lågt värde

En importdeklaration för varor av lågt värde består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter). 

Varje deklarationsdel visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika deklarationsdelarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.