Upprätta en ny deklaration

Du kan göra en tulldeklaration på fyra sätt:
•    gör en helt ny deklaration
•    använd ett deklarationsunderlag (se anvisningarna på sidan ”Egna deklarationsunderlag” och ”Sammandrag och sändning”)
•    fortsätt att fylla i en deklaration som du sparat som utkast (se anvisningarna för sidan ”Utkast”)
•    kopierar en tidigare deklarations uppgifter som utkast

Ny deklaration

Du kan göra en helt ny deklaration genom att på startsidan välja ”+ Ny deklaration”. Därefter öppnas sidan ”Välj deklaration”.

Bild på tullklareringstjänstens startsida med knappen + Ny deklaration

Välj deklaration

Ange en postförsändelses ankomstnummer då du väljer deklarationsunderlag

När du förtullar en postförsändelse är det viktigt att du anger försändelsekoden, dvs. ankomstnumret, som du hittar i Postens ankomstavi. Då fyller Tullklareringstjänsten automatiskt i en del av uppgifterna i deklarationen, ifall transportfirman har kommit överens med Tullen om att uppgifterna ska förmedlas.  Börja med att välja ”+Ny deklaration” och ”Import”.

Hur anger jag ankomstnumret?

När du börjar fylla i en tulldeklaration för en postförsändelse, välj ”+Ny deklaration”. Kopiera inte en tidigare deklaration och använd inte deklarationsunderlag.
Svara på frågorna på sidan ”Välj deklaration”, så tar tjänsten dig till rätt deklarationsunderlag utifrån dina val. Välj ”Import”, ursprungligt avsändningsland och tullförfarande. 
Fyll i ankomstnumret som du fått från Posten eller från en annan transportfirma under ”Börja fylla i deklarationen” . Välj i rullgardinsmenyn den aktör som du fått numret ellei koden av och välj ”Tillämpa”. Först därefter kan du gå vidare och börja fylla i deklarationen genom att klicka på knappen ”Tulldeklaration”.


 

Allmänt om val av deklaration och snabbval

Bild på vyn ”Välj deklaration”. Du kan välja en ny deklaration antingen genom att klicka på knappen import, tullagring eller genom att använda snabbvalet

Vid punkten ”Välj deklaration” välj den typ av deklaration du vill göra med alternativknapparna vid punkten ”Vad vill du deklarera?”. När du vill lämna in standard importtulldeklarationer för varor från ett område utanför EU eller tulldeklarationer över skattegränsen från ett annat EU-land välj ”Import”. När du vill lämna in deklarationer för tullagring, välj ”Tullagring”. Övriga deklarationer tas i bruk senare i den här tjänsten.

Om du vill välja en deklarationstyp som du använt tidigare, kan du välja den via rullgardinsmenyn under rubriken ”Snabbval”.

Du kan radera alla val genom att klicka på ”Stäng”. Börja sedan på nytt vid punkten ”Vad vill du deklarera?”.

Importdeklarationer

När du valt import, måste du vid punkten ”Försändelsens ursprung” välja landskoden för det ursprungliga avsändningslandet från menyn ”Välj det land eller område som varan ursprungligen avsänts från”. Via förstoringsglaset får du fram en meny där du kan söka och välja avsändningsland. Du kan också skriva in början av landets- eller områdets namn i fältet (till exempel Kina börjar med Kin), då föreslår menyn alternativ med dessa bokstäver. Välj alternativ med musen eller med piltangenterna på tangentbordet.

Om du inger en tulldeklaration för en vara som kommer från ett land utanför EU, välj avsändnings-landet i menyn, t.ex. CN Kina. Om du inger en skattegränsdeklaration för varor från Sverige till Åland, välj SE Sverige. Om du inger en skattegränsdeklaration för godstrafik mellan Åland och övriga Finland, välj Fi Finland (se närmare anvisningar vid punkten ”Tulldeklaration för godstrafik mellan Åland och övriga Finland”).

Valet av ursprungsland påverkar vilka uppgifter du ska fylla i som följande. När du valt land, för kursorn utanför fönstret och vänsterklicka eller tryck på Tab-tangenten på tangentbordet. Därefter syns nya fält som du ska fylla i.

Val av tullförfarande för varor som importeras från ett land utanför EU

När du valt ett avsändningsland utanför EU kommer ett nytt fält fram med frågan ”Vilket tullförfarande vill du använda?”. Välj det tullförfarande som du önskar. För de tre vanligast tullförfarandena finns egna alternativknappar av vilka du kan direkt välja det förfarande du önskar. Övriga tullförfaranden kan väljas via rullgardinsmenyn i rutan ”Andra förfaranden”.

När du valt förfarande visas fältet ”Börja fylla i deklarationen”. Om du valt förfarande 40 (övergång till fri omsättning) kommer det först fram olika tillval (se närmare anvisningar vid punkten ”Tulldeklaration för godstrafik mellan Åland och övriga Finland”).

Om du märker att du valt fel tullförfarande när du redan börjat fylla i deklarationen, kan du inte längre byta deklarationstyp. Du måste avbryta deklarationsprocessen och göra en ny deklaration. 

Knappen ”Stäng” raderar alla val du gjort och du kommer tillbaka till början ”Börja fylla i deklarationen”.

Importdeklaration och deklaration för varor av lågt värde

När du valt tulldeklarationskoden 4000 (övergång till fri omsättning utan föregående tullförfarande) inger du en importdeklaration för en vara som inte har något föregående tullförfarande. Välj som följande om din försändelse är av ringa värde, dvs. högst 150 euro.

Då visas punkten ”Vad är försändelsens totala värde enligt uppskattning (utan sändningskostnader)?”. Välj som följande om hela din försändelse är av ringa värde, dvs. högst 150 euro eller om den är över 150 euro.

Knappen ”Ångra” raderar alla val du gjort och du kommer tillbaka till början ”Vad vill du deklarera?”.

Om du anger att värdet är ”Högst 150 euro” får du frågan ”Omfattas varorna av restriktioner eller punktskatter”, dvs. är importen av dem begränsad eller ska du betala punktskatt på dem. Välj alternativet ja eller nej.

Knappen ”Ångra” raderar alla val du gjort och du kommer tillbaka till början ”Vad vill du deklarera?”.

Börja fylla i deklarationen

Vid punkten ”Börja fylla i deklarationen” kan du påbörja en deklaration utan att ange ankomst- eller försändelsekod. 

Om du har ett ankomstnummer eller en försändelsekod som tilldelats av ett postföretag, expressfraktföretag eller en transportfirma, ange numret eller koden i textfältet (”…Om du har, ange numret eller koden här”). Välj i rullgardinsmenyn den aktör som du fått numret ellei koden av och välj ”Tillämpa”. 

När knappen ”Tillämpa” är aktiverad, fyller tjänsten i vissa uppgifter färdigt i deklarationen. Utgående från identifikationen du angett kommer en rubrik fram med koden som behövs för tulldeklarationen. Under rubriken finns en knapp med texten ”Tulldeklaration”. När du trycker på den kan du göra en tulldeklaration. 

Om du inte vill göra en deklaration, utan bara göra ett deklarationsunderlag för senare bruk klicka i rutan ”…jag vill inte skicka någon deklaration nu utan jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på ”Tulldeklaration”.

Du hittar dina tidigare deklarationsunderlag på Tullklareringstjänstens startsida under fliken ”Egna deklarationsunderlag, där det finns en tabell över deklarationsunderlagen. När du vill använda ett deklarationsunderlag som du sparat, välj rätt rad i tabellen eller länken som finns i första kolumnen på raden. Därefter öppnas sidan ”Använd deklarationsunderlag” som du kan klicka på.

Knappen ”Stäng” raderar alla val du gjort och du kommer tillbaka till början ”Vad vill du deklarera?”.

Tulldeklaration för varor som införs från ett annat EU-land över skattegränsen

Om du vill göra en skattegränsdeklaration för en vara som förs in från ett annat EU-land, men över EU:s skattegräns, välj vid punkten ”Från vilket land har varan ursprungligen avsänts” landskoden för det ursprungliga avsändningslandet från menyn ”Välj det land eller område som varan ursprungligen avsänts från”. Via förstoringsglaset får du fram en meny där du kan välja avsändningsland. Du kan också skriva in början av landets- eller områdets namn i fältet (Sverige till exempel börjar med Sve), då föreslår menyn alternativ med dessa bokstäver. Välj alternativ med musen eller med piltangenterna på tangentbordet. 

När du valt land, för kursorn utanför väljarrutan och västerklicka med musen, eller klicka på Tab-tangenten. Därefter syns nya fält som du ska fylla i. 

Vid punkten ”Börja fylla i deklarationen” kan du påbörja en deklaration utan ankomst- eller försändelsenummer. Om du till exempel har postens ankomst- eller försändelsenummer, mata in numret i det första textfältet. När du har fyllt i numret, välj aktör som gett dig numret i rullgardinsmenyn och välj ”Tillämpa”. När knappen ”Tillämpa” är aktiverad, fyller tjänsten i vissa uppgifter automatiskt i deklarationen. Utgående från det valda avsändningslandet, kommer en rubrik fram med koden som behövs för tulldeklarationen. Under rubriken finns en knapp ”Tulldeklaration”. När du klickar på den kan du göra en tulldeklaration. 

Om du inte vill göra en deklaration, utan bara göra ett deklarationsunderlag för senare bruk klicka i rutan under ”Tulldeklaration” ”…jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på knappen ”Tulldeklaration”.

Du hittar dina tidigare deklarationsunderlag på Tullklareringstjänstens startsida under fliken ”Egna deklarationsunderlag”, där det finns en tabell över deklarationsunderlagen. När du vill använda ett deklarationsunderlag som du sparat, välj rätt rad i tabellen eller länken som finns i första kolumnen på raden. Därefter öppnas en sida där du kan klicka på knappen ”Använd deklarationsunderlag”.

Knappen ”Stäng” raderar alla val du gjort och du kommer tillbaka till början ”vad vill du deklarera?”. 

Tulldeklaration för godstrafik mellan Åland och övriga Finland

Om du vill göra en skattegränsdeklaration för godstrafik mellan Åland och övriga Finland välj vid punkten ”Från vilket land har varan ursprungligen avsänts” som avsändningsland FI Finland i menyn ”Välj det land eller område som varan ursprungligen avsänts från”. Du kan välja landet i menyn som öppnas via förstoringsglaset. Du kan också skriva in början av landets namn i fältet (till exempel Fin), då föreslår menyn alternativ med dessa bokstäver. Välj land med musen eller med piltangenterna på tangentbordet. När du valt Finland som land, för kursorn utanför väljarrutan och västerklicka med musen, eller tryck på Tab-tangenten.

När du valt Finland som ursprungligt avsändningsland styr systemet dig till att göra en skattegränsdeklaration (standard tulldeklaration) för varor som ska transporteras mellan Åland och övriga Finland.

Vid punkten ”Börja fylla i deklarationen” spara inte postens ankomstnummer eller försändelsekod i textfältet, lämna alltid fältet tomt. Ange ankomstnummer eller försändelsekod endast i bilagorna. Utgående från det valda avsändningslandet, kommer en rubrik fram med koden som behövs för tulldeklarationen. Under rubriken finns en knapp ”Tulldeklaration”. När du klickar på den kan du göra en tulldeklaration. 

Du kan också göra ett deklarationsunderlag för senare bruk. Klicka i rutan under ”Tulldeklaration” ”…jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på knappen ”Tulldeklaration”.

Du hittar dina tidigare deklarationsunderlag på Tullklareringstjänstens startsida under fliken ”Egna deklarationsunderlag”, där det finns en tabell över deklarationsunderlagen. När du vill använda ett deklarationsunderlag som du sparat, välj rätt rad i tabellen eller länken som finns i första kolumnen på raden. Därefter öppnas en sida där du kan klicka på knappen ”Använd deklarationsunderlag”.

Knappen ”Stäng” raderar alla val du gjort och du kommer tillbaka till början ”vad vill du deklarera?”.

Deklarationer gällande transport och lagring

När du valt transport och lagring visas punkten ”Börja fylla i deklarationen”. Där finns tre alternativ med koder som rubrik. Du kan välja en standardtulldeklaration, anmälan om varors ankomst eller anmälan om avslutande. För att göra deklarationen välj rätt alternativ (se ytterligare uppgifter nedan).

Knappen ”Ångra” raderar alla val du gjort och du kommer tillbaka till början ”vad vill du deklarera?”.

 Standardtulldeklaration (FI415A)

Välj standardtulldeklaration om du har för avsikt att göra en tulldeklaration för tullagring som gäller ditt eget eller en annan tillståndshavares lager. Du kan göra deklarationen 

•    när varorna anländer till Finland eller till ditt lager, dvs. vid anmälan av varornas ankomst
•    på förhand, tidigast 30 dagar innan varornas ankomst, om du känner till det tidigare förfarandets MRN-referensnummer. 
Påbörja ifyllandet av tulldeklarationen genom att trycka på ”Tulldeklaration”.

Om du inte vill göra en deklaration, utan bara göra ett deklarationsunderlag för senare bruk klicka i rutan ”…jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på ”Tulldeklaration”. Du hittar dina tidigare deklarationsunderlag på Tullklareringstjänstens startsida under fliken ”Egna deklarationsunderlag”, där det finns en tabell över deklarationsunderlagen. När du vill använda ett deklarationsunderlag som du sparat, välj rätt rad i tabellen eller länken som finns i första kolumnen på raden. Därefter öppnas sidan ”Använd deklarationsunderlag” som du kan klicka på.

Anmälan av varors ankomst (FI475A)

Om du har tillstånd till registrering i deklarantens bokföring och du har gjort en registrering i bokföringen för varorna som anlänt till lagret, ska du välja anmälan av varors ankomst.

Börja fylla i deklarationen med knappen ”Anmälan av varors ankomst”. 

Om du inte vill göra en deklaration, utan bara ett deklarationsunderlag för senare bruk klicka i rutan ”…jag vill göra ett deklarationsunderlag för senare bruk”. Därefter kan du påbörja ifyllandet av ett deklarationsunderlag genom att klicka på ”Anmälan av varors ankomst”. Du hittar dina tidigare deklarationsunderlag på Tullklareringstjänstens startsida under fliken ”Egna deklarationsunderlag”, där det finns en tabell över deklarationsunderlagen. När du vill använda ett deklarationsunderlag som du sparat, välj rätt rad i tabellen eller länken som finns i första kolumnen på raden. Därefter öppnas sidan ”Använd deklarationsunderlag” som du kan klicka på.

Anmälan om avslutande (FI488A)

Om du är tullagrets tillståndshavare eller dennes ombud, ska du med anmälan om avslutande meddela vilka tulldeklarationer för tullagring som avslutats exempelvis med importförtullning, transitering eller återexport. Tullagerförfarandet avslutas alltså inte med en anmälan om avslutande, utan med den delges endast en eller flera tullagerdeklarationer.

Börja fylla i deklarationen med knappen ”Anmälan om avslutande”.

Om du inte vill göra en deklaration, utan bara göra ett deklarationsunderlag för senare bruk klicka i rutan ”Skapa ett underlag av detta”. Därefter kan du påbörja ett deklarationsunderlag genom att klicka på ”anmälan om avslutande”. Du hittar dina tidigare deklarationsunderlag på Tullklareringstjänstens startsida under fliken ”Egna deklarationsunderlag”, där det finns en tabell över deklarationsunderlagen. När du vill använda ett deklarationsunderlag som du sparat, välj rätt rad i tabellen eller länken som finns i första kolumnen på raden. Därefter öppnas sidan ”Använd deklarationsunderlag” som du kan klicka på.