Aktiv förädling

Deklarationer för aktiv förädling används vid import då

  • varor importeras från områden utanför unionen och hänförs till förfarandet för aktiv förädling 
  • unionsvaror importeras över skattegränsen till exempel från Sverige till Åland eller från Kanarieöarna till Finland.

I vissa situationer kan du även inlämna tulldeklarationen i efterhand för varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling.

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en tulldeklaration för aktiv förädling

Tulldeklarationen för aktiv förädling består av tre delar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter). Om du med tulldeklarationen ansöker om tillstånd till att använda förfarandet för aktiv förädling får du en fjärde deklarationsdel, som heter ”Tillståndsansökan”, att fylla i. 

Varje deklarationsdel visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika deklarationsdelarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.