EU-intern skattegränsdeklaration

Skattegränsdeklarationen används när

  • varor införs över skattegränsen från ett annat EU-land till Åland och övergår till fri omsättning
  • varor införs över skattegränsen från t.ex. Kanarieöarna till Finland och övergår till fri omsättning.

Skattegränsdeklarationen är en standardtulldeklaration. Deklarationen kan också inges på förhand.

Momsregistrerade importörer kan också inge tulldeklarationen i två steg. I det första steget har varorna anlänt hos importören, och importören registrerar varornas ankomst i bokföringen. I det andra steget inger importören en periodisk deklaration senast den sista dagen i månaden efter importmånaden.
Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en EU-intern skattegränsdeklaration

En EU-intern skattegränsdeklaration består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter). 

Varje deklarationsdel visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika deklarationsdelarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.