Begäran om ogiltigförklaring

Du kan begära att en deklaration ogiltigförklaras till exempel om du märker att du har ingett två separata deklarationer för samma vara.

Även om en deklaration har skickats till Tullen genom meddelandedeklarering eller via Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du begära att den ogiltigförklaras i Tullklareringstjänsten (se punkten ”Att bläddra i deklarationer som ingetts via en annan servicekanal och byte av deklareringssätt” Sökning av händelser).

Att göra en begäran om ogiltigförklaring

Du kan göra en begäran om ogiltigförklaring på två olika sätt: 

  • Välj knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Ange deklarationens MRN-referensnummer och flytta markören bort från MRN-fältet. Klicka på knappen ”Sök” och välj knappen ”Ogiltigförklaring”.  
  • Om du har gjort deklarationen i Tullklareringstjänsten, kan du också gå till deklarationslistan på tjänstens startsida och välja den deklaration som du vill att ska ogiltigförklaras. Öppna deklarationen och klicka på knappen ”Begäran om ogiltigförklaring” på sidan ”Sammandrag och sändning”.

Tjänsten öppnar sidan ”Begäran om ogiltigförklaring av deklaration”. Fyll i ett eget referensnummer för begäran om ogiltigförklaring under ”Aktörens referens”.

Välj orsaken till ogiltigförklaringen under rubriken ”Orsak till ogiltigförklaring” i rullgardinsmenyn i fältet ”Orsak”. Välj det som bäst beskriver orsaken till ogiltigförklaringen bland följande alternativ:

  • A-12 – Varorna har hänförts till ett annat tullförfarande
  • D-12 – Dubbeldeklaration
  • E-12 – Varorna kan inte hänföras till ett tullförfarande på grund av särskilda omständigheter
  • U-12 –Unionsvaror har deklarerats
  • V-12 – Fel deklarant har angetts
  • V-14 – Felaktiga uppgifter har angetts i deklarationen.

Förutom orsaken ska åtminstone en av följande anges: den ersättande deklarationens MRN-referensnummer eller en motivering för ogiltigförklaringen.

  • Ange ersättande MRN eller någon annan referens om orsaken du valt förutsätter det. Om du har ingett två deklarationer för samma vara, ange i fältet ”Ersättande MRN eller annat referensnummer” den deklaration som ska förbli i kraft.
  • Under ”Motivering”, ange en fritt formulerad text om ogiltigförklaringen du begär. Om du har ett bifogat dokument som stöd för begäran om ogiltigförklaring kan du ladda upp det.

Återkallande av begäran om ogiltigförklaring

Om du har skickat in en begäran om ogiltigförklaring och du märker att begäran är onödig eller gjord på fel grunder, kan du begära att ogiltigförklaringen återkallas. Detta är endast möjligt om det ännu inte har fattats något beslut om begäran. Du kan begära att ogiltigförklaringen återkallas via knappen ”Kontakta Tullen” på tjänstens startsida. Ange deklarationens MRN-referensnummer och flytta markören bort från MRN-fältet. Klicka på knappen ”Sök” och välj knappen ”Ogiltigförklaring”. Välj sedan knappen ”Ångra begäran” nertill på sidan ”Sammandrag och sändning” som öppnas.