Förenklad tulldeklaration för import

Du kan använda en förenklad importtulldeklaration när varor importeras från ett område utanför EU.

I en förenklad tulldeklaration behöver du ange färre uppgifter än i en standardtulldeklaration. En del av uppgifterna inges först med den kompletterande tulldeklarationen som kan inges antingen separat för varje förenklad tulldeklaration eller som en sammanfattande deklaration för en period.

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en förenklad tulldeklaration

En förenklad tulldeklaration för import består av tre deklarationsdelar: ”Aktörer”, ”Deklarationsparti” (uppgifter om deklarationspartiet som är gemensamma för alla varuposter i deklarationen) och ”Varuposter” (varupostspecifika uppgifter). 

Varje deklarationsdel visas som en egen sida i tjänsten. Du kommer till de olika deklarationsdelarna genom att välja motsvarande knapp i navigationen till vänster.