Anmälan av varors ankomst genom registrering i deklarantens bokföring (EIDR)

Registrering i deklarantens bokföring (EIDR) är en ett förenklat deklarationsförfarande som kräver tillstånd. Användning av förfarandet kräver att man skickar en anmälan av varors ankomst (EIDR) till Tullen. Skicka anmälan när du har gjort en registrering i bokföringen för varor som anlänt. 

Se allmänna anvisningar om hur man fyller i deklarationer under ”’Allmänt om ifyllande av deklarationer” i denna anvisning.

Delar i en anmälan av varors ankomst (EIDR)

Anmälan av varors ankomst (EIDR) består av tre deklarationsdelar:

  • aktörer
  • för hela deklarationen gemensamma uppgifter om deklarationspartiet
  • uppgifter om varuposten.