Esittämistiedonanto, kun käytetään ilmoittajan kirjanpitoon tehtävää merkintää (EIDR) 

Ilmoittajan kirjanpitoon tehtävä merkintä (EIDR) on luvanvarainen yksinkertaistettu ilmoitusmenettely. Menettelyn käyttö edellyttää esittämistiedonannon lähettämistä Tullille. Lähetä esittämistiedonanto, kun olet tehnyt kirjanpitomerkinnän saapuneista tavaroista. 

Katso yleisiä ohjeita ilmoituksen täyttämisestä ohjeen kohdasta ”Yleistä ilmoituksen täyttämisestä”.
 
Esittämistiedonannon osat
Esittämistiedonanto koostuu kolmesta ilmoitusosasta:
•    toimijat
•    koko ilmoitukselle yhteiset tulliselvitettävän erän tiedot
•    tavaraeräkohtaiset tiedot.