Tavaraerä

Ilmoita samassa tavaraerässä tavarat, joilla on sama tavarankuvaus. Jos tavarankuvauksia on useita, ilmoita jokainen omana tavaraeränään.

Tavaraerän tietoihin kuuluvat

 • pyydetty menettely
 • tavaran kuvaus
 • pakkaukset
 • edeltävät asiakirjat tiedot: asiakirjan tyyppi, tunniste ja tavaraerän järjestysnumero
 • kontit
 • tavaran määrätiedot.

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot tavaraerästä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Pyydetty menettely

Palvelu täyttää aiempien valintojesi perusteella tiedon pyydetystä tullimenettelystä. Palvelu näyttää kohdassa tullimenettelyn, jonka olet valinnut, kun aloit tehdä ilmoitusta. Jos tullimenettely on väärä, sinun pitää aloittaa ilmoituksen tekeminen alusta.

Tavarankuvaus

Esittämistiedonannossa ei anneta tavaran tullinimikettä.

Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna”.

Pakkaukset

Ilmoita pakkaustiedot. Pakkauksella tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista.

Valitse ”Pakkauslaji”-kentässä pakkausten lajia ilmaiseva koodi. 

Ilmoita ”Pakkausten lukumäärä” -kentässä yksittäisten pakkausten lukumäärä. Jos tavaroita ei ole pakattu, ilmoita tavaroiden kappalemäärä. Irtotavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää. Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0).

Jos tavaralla on useampi pakkauslaji, ilmoita ne omilla riveillä. Saat näkyviin uuden rivin, kun painat painiketta ”+ Lisää pakkaus”.

Edeltävät asiakirjat

Ilmoita edeltävä asiakirja. Se on yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai T1-passitusilmoitus.

Ilmoita edeltävän asiakirjan tyyppi ensimmäisen sarakkeen ”Edeltävän asiakirjan tyyppi” alasvetovalikosta. Valitse tyyppi seuraavien ohjeiden mukaan: 

 • Jos kuljetusliike on ilmoittanut edeltävänä asiakirjana MRN-viitenumeron, ilmoita asiakirjan tyypiksi joko ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”. Selvitä kuljetusliikkeen saapumisilmoituksesta, kumpi on kyseessä. 
 • Jos kuljetusliike on antanut MRN-viitenumeron Saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmään (AREX), voit tarkistaa ilmoitustyypin myös Tullin MRN-hakupalvelusta.
 • Jos tavara saapuu passitusmenettelyssä, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)” ja viitteeksi passituksen MRN-viitenumero.
 • Jos tavara saapuu T2- tai T2F-passitusmenettelyssä tai jos passitus sisältää sekä T1- että T2-tavaraa (ns. sekalähetykset), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”N820 – Unionin/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus – sekalähetykset (T)”. 
 • Jos lähetysmaa on Norja eikä edeltävää asiakirjaa ole, tietoa ei ilmoiteta. 
 • Jos edeltävä ilmoitus on Tulliselvityspalveluun tai sanomalla annettu tuonnin tai tullivarastoinnin sähköinen ilmoitus, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi "NMRN – Ilmoituksen / tiedoksiannon MRN" ja viitteeksi MRN-viitenumero.
 • Jos edeltävä ilmoitus on annettu varamenettelyssä eikä varamenettely ole saanut MRN-numeroa, ilmoita asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja”.
 • Jos jälleentuodaan tavaraa, jonka edeltäväksi menettelyksi ilmoitetaan ”21 – Jälleenvienti”, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi tästä huolimatta ”N355 –  Saapumisen yleisilmoitus”, ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus” tai ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)”.
 • Jos edeltävä menettely on ”51 – Sisäinen jalostus”, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi jokin seuraavista:
  • Jos ilmoitus on annettu Tuonti-ilmoituspalveluun tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”IM – Tuonti-ilmoitus”. Jos ilmoitus on annettu Tulliselvityspalveluun tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltäväksi asiakirjan tyypiksi ”NMRN – Ilmoituksen/tiedoksiannon MRN.” Samalla tavaraerällä ei voi ilmoittaa molempia koodeja ”NMRN” ja ”IM”.
  • Jos tavara tuodaan sisäisen jalostuksen menettelystä passitusmenettelyssä vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi passitusilmoitus. Ilmoita edeltävän asiakirjan koodiksi ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)”.
  • Jos ilmoitat postilähetyksen saapumistunnuksen jo valitessasi ilmoitusta, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti kuljetusliikkeen antamien tietojen perusteella.
  • Lue lisää Tullin verkkosivuilta "Sisäinen jalostus".
 • Jos teet täydentävää ilmoitusta yhdestä yksinkertaistetusta ilmoituksesta tai esittämistiedonannosta, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti.
 • Jos teet täydentävää tulli-ilmoitusta jaksolta, edeltävät asiakirjat täyttyvät automaattisesti aiemmin valitsemiesi ilmoitusten perusteella. Ne näkyvät tulliselvitettävällä erällä. Jätä tämä kohta tyhjäksi.
 • Jos tavara saapuu postilähetyksenä tai pikarahtina ja olet aiemmin ilmoittanut saapumistunnuksen, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti. Kuljetusasiakirjan tunnistetieto täyttyy kuljetusliikkeen antamien tietojen perusteella.
 • Jos edeltävä menettely on ”53 – Väliaikainen maahantuonti”, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi jokin seuraavista:
  • Jos ilmoitus on annettu Tuonti-ilmoituspalveluun tai sanomalla (ITU), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”IM – Tuonti-ilmoitus”. Jos ilmoitus on annettu Tulliselvityspalveluun tai sanomalla (UTU), ilmoita edeltäväksi asiakirjan tyypiksi ”NMRN – Ilmoituksen/tiedoksiannon MRN.” Samalla tavaraerällä ei voi ilmoittaa molempia koodeja ”NMRN” ja ”IM”.
  • Jos tavara tuodaan väliaikaisen maahantuonnin menettelystä passitusmenettelyssä vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi, ilmoita edeltäväksi asiakirjaksi passitusilmoitus. Ilmoita edeltävän asiakirjan koodiksi ”N821 – Unionin ulkoista/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus (T1)”.
  • Jos ilmoitat postilähetyksen saapumistunnuksen jo valitessasi ilmoitusta, edeltävän asiakirjan tiedot täyttyvät automaattisesti kuljetusliikkeen antamien tietojen perusteella.
  • Lue lisää Tullin verkkosivuilta ”Väliaikainen maahantuonti”
 • Jos edeltävä menettely on väliaikainen maahantuonti, josta on annettu tulli-ilmoitus tosiasiallisella toimella tai suullisesti (suullisen ilmoituksen tueksi on annettu 613-lomake), ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja” ja viitteeksi esimerkiksi tieto ”itse ajamalla”.

Jos käytät viitteenä MRN-numeroa, ilmoita siihen liittyvä tavaraerän järjestysnumero sarakkeessa ”Erän numero”. Passitusilmoitusten tavaraeränumeroa ei tarvitse ilmoittaa. Tavaraeränumeroa ei tarvitse ilmoittaa myöskään, jos edeltävä ilmoitus on sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin ilmoitus, joka on annettu Yritysasiakkaan erityismenettelyjen tuontitullausjärjestelmään (ITU).

Ilmoita lisäksi kuljetusasiakirjan tunniste, jos edeltävä asiakirja on ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus”, joka on annettu komission ICS2-järjestelmään, tai edeltävä asiakirja on ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”.

Kontti 

Konttien tiedot voi ilmoittaa joko koko ilmoitusta koskevana tietona näytöllä ”Tulliselvitettävä erä” tai tavaraerittäin tässä. Jos siis tavara on kontissa etkä ole ilmoittanut konttitietoja tulliselvitettävän erän tiedoissa, ilmoita kontin tiedot tässä.

Ilmoita merikontin, jalkalavakontin, puoliperävaunun tai lentoliikenteen intermodaalikontin tunnistenumerot. Merikontista ilmoitetaan neljä kirjainta + kuusi numeroa + väliviiva + tarkistenumero.

Tavaran määrätiedot

Bruttopaino on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Bruttopaino ilmoitetaan kiloina. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli 1 kg:n painon voit pyöristää lähimpään kiloon.

Kuormalavojen painon ilmoittaminen: Jos kuormalavojen paino on sisällytetty kuljetusasiakirjoissa ilmoitettuun tavaran painoon, voit laskea sen mukaan kokonaisbruttopainoon. Älä kuitenkaan laske kuormalavojen painoa kokonaisbruttopainoon, jos kuormalavan paino on merkitty erikseen kuljetusasiakirjaan.

Siirtyminen tavaraerän tiedoista eteenpäin

Kun olet syöttänyt kaikki tavaraerän tiedot, voit lisätä seuraavan tavaraerän sivun alalaidassa olevasta painikkeesta ”+ Lisää tavaraerä”.

Jos et lisää enempää tavaraeriä, voit siirtyä tarkastelemaan täyttämäsi ilmoituksen yhteenvetoa. Valitse painike ”Seuraava”, josta pääset ilmoituksen ”Yhteenveto ja lähettäminen” -näytölle.